Tuncay Yavuz Özdemir
Tuncay Yavuz Özdemir
firat.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Okulların Bürokratik Yapısı, Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki
Z Demirtaş, TY Özdemir, Ö Küçük
Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 22 (2), 193-216, 2016
302016
Effects of Using Interactive Whiteboard on Pre-service Science Teachers’ Attitudes toward Information and Communication Technologies and Achievement in Topic of Cell Division
ON Emre, İ. Kaya, Z. Özdemir, T. Y. Kaya
5th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS, 2011
30*2011
Teachers' perceptions regarding school principals' coaching skills
R Yirci, TY Özdemir, SE Kartal, İ Kocabaş
School Leadership & Management 34 (5), 454-469, 2014
262014
Determination of preservice information technology teachers’ self-efficacy levels in technological pedagogical content knowledge
Z Kaya, TY ÖZDEMİR, İ EMRE, ON KAYA
International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS) Series, 2011
25*2011
Exploring preservice information technology teachers’ perception of self-efficacy in web-technological pedagogical content knowledge
Z Kaya, TY Özdemir, İ Emre, ON Kaya
6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18, 2011
252011
Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Motive Etme Yaklaşımları
TY ÖZDEMİR, SE KARTAL, R Yirci
Turkish Journal of Educational Studies 1 (2), 2014
242014
A situational analysis of educational supervision in the Turkish educational system
TY Ozdemir, R Yirci
Educational Process: International Journal, 2015
232015
İlköğretim Kurumu Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Düzeyleri: Nitel Bir Çalışma Organizational Trust Levels of Elementary Teachers: A Qualitative Study
MB ÖZAN, TY ÖZDEMİR
Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss. gantep. edu. tr …, 2013
23*2013
Öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerine göre il/ilçe milli eğitim müdürlükleri yöneticilerinin etik liderlik davranışları
TY Özdemir, MB Özan, R Yirci
International Journal of Social Science 6 (3), 509-527, 2013
192013
Relationship between High School Students’ Facebook Addiction and Loneliness Status
T Karakose, R Yirci, H Uygun, TY Ozdemir
Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education 12 (9), 2419-2429, 2016
182016
Ethical Leadership Behaviours of School Administrators from Teachers Point of View
M Boydak Özan, TY Özdemir, R Yirci
Foro de Educación 15 (23), 161-184, 2017
162017
Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmenlik ve Öğrenci Kavramlarına Ilişkin Algıları
TY Özdemir, YC Erol
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (4), 214-244, 2015
16*2015
İl eğitim denetmen ve yardımcılarının mesleki gelişimlerini devam ettirmede e-mentorluk modeli
TY Özdemir
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2012
16*2012
Turkish adaptation of the mentorship effectiveness scale: A validity and reliability study
R Yirci, T Karakose, H Uygun, TY Ozdemir
Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education 12 (4), 821-832, 2016
132016
Denetlenenlerin rehberlik/teftiş sürecinde memnun oldukları/olmadıkları hususlar
TY ÖZDEMİR, MB ÖZAN, M AKGÜN
III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 22-24 Haziran 2011 …, 2011
132011
The Effects of Social Capital Elements on Job Ssatisfaction and Motivation Levels of Teachers
MB Özan, TY Özdemir, Z Yaraş
European Journal of Education Studies, 2017
122017
Öğretmenlerde Algılanan Örgütsel Destek Düzeyi ile Yaşam Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
TY Kartal, S. E. Yirci, R. ve Özdemir
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 477-504, 2015
112015
Anlatılan öykülere dayalı olarak, denetçilerin denetlenenlerle yüz yüze iletişimlerinde yaşadıkları sorunlar
F Özmen, TY Özdemir
Milli Eğitim 195, 43-65, 2012
102012
Metaphors suggested by teachers and students on the concept of school health
MB Özan, TY Özdemir
Afr. J. Bus. Manage 4 (2), 191-202, 2010
102010
Öğretmen görüşlerine göre eğitim müfettişlerinin sahip olması gereken mesleki etik ilkeler. III
ES Kartal, T Karaköse, TY Özdemir, R Yirci
Uluslararası katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 22-24, 2011
92011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20