Follow
ORHAN ŞENER KOLOĞLU
ORHAN ŞENER KOLOĞLU
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Cübbailerin kelam sistemi
OŞ Koloğlu
İsam Yayınları, 2017
2252017
Reklamcılığımızın ilk yüzyılı, 1840-1940
O Koloğlu
Reklamclar Dernegi, 1999
631999
Mutezile'nin felsefe eleştirisi: Harezmli Mutezili İbnü'l-Melahimi'nin felsefeye reddiyesi
OŞ Koloğlu
Emin yayınları, 2010
622010
Basımevi ve basının gecikme sebepleri ve sonuçları
O Koloğlu
Gazeteciler Cemiyeti, 1987
621987
İslamda başlık
O Koloğlu
(No Title), 1978
401978
Kelâm ve Mezhepler Tarihi Literatüründe Berâhime
OŞ Koloğlu
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13 (1), 2004
382004
Halka doğru bilim:(Türkiye'de bilim gazeteciliği)
O Koloğlu
Türk Bilim Tarihi Kurumu, 1997
311997
Basınımızda resim ve fotoğrafın başlaması
O Koloğlu
Engin yayınlar, 1992
291992
Ebû Hâşim el-Cübbâî’nin Ahvâl Teorisi Üzerine Bazı Mülahazalar
OŞ KOLOĞLU
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (2), 195-214, 2007
272007
Süreli yayınların bilim fikri ve kurumlarının oluşmasına katkısı
O Koloğlu
İstanbul: İÜ Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1987
251987
Mutezile Kelâmında Yeniden Yaratma (İ ‘âde)
OŞ Koloğlu
Usul İslam Araştırmaları 9 (9), 7-40, 2008
192008
Kelâm Tarihine Giriş
OŞ Koloğlu
Bursa: Emin Yayınları, 2016
182016
Libya
O Koloğlu
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 27, 179-183, 2003
182003
MU'TEZİLE'NİN TEMEL ÖĞRETİLERİ.
OŞ Koloğlu
İslâmî İlimler Dergisi 12 (2), 2017
162017
500 years in Turkish-Libyan relations
O Koloğlu
SAM, 2007
162007
İbnü’l-Melâhimî
OŞ Koloğlu
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), EK I, 616-619, 2016
152016
Bir Zamanlar Babıâli
O Koloğlu
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 1998
151998
Libya, From the Ottoman Perspective (1835-1918)
O Koloğlu
Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano …, 2008
132008
İbn Hazm’ın Atomculuğu Reddi
OŞ KOLOĞLU
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (2), 169-194, 2007
132007
Un journal persan d’Istanbul: Akhtar
O Koloğlu
Les Iraniens d’Istanbul, 133-140, 1993
131993
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20