Nuray KARACA
Title
Cited by
Cited by
Year
Pozitivizmin erken cumhuriyet dönemine etkisi
N Karaca
252008
Türkiye’de Değişen Aile Yapisi: Ilica Şeker Fabrikasi Örneği
N Karaca
Folklor/Edebiyat 20 (79), 137-150, 2014
22014
Bilimin Rehberliğinde Değişimden Yana Olan Pozitivist Bir Düşünür: Mehmet Emin Erişirgil
N Karaca
folklor/edebiyat 18 (70), 145-164, 2012
22012
SOSYOLOJİK OLARAK CEMAAT KAVRAMI ve TÜRKİYE'DE BİR ARA FORM ÖRNEĞİ OLARAK CEMAAT YURTLARI.
N Karaca
Muhafazakar Dusunce/Conservative Thought 7 (28), 2011
12011
POSTKOLANYALİN YENİ SUNUMU: NEO-MELEZLİK/New Representation of the Postcolonial: Neo-Hybridity
N KARACA
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 217-228, 0
1
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖRSELENME YAŞANTILARI, TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI, ŞİDDET EĞİLİMLERİ VE ŞİDDETLE KARŞILAŞMA DURUMLARI/Childhood Abuse Experences …
RB AKPINAR, S KÜÇÜKOĞLU, SE APAY, N KARACA, A BALCI
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 409-430, 2019
2019
Üniversite Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Toplumsal Cinsiyet Algılarının Şiddet Eğilimlerinin ve Şiddetle Karşılaşma Durumlarının İncelenmesi ve …
S Küçükoğlu, S Ejder Apay, N Karaca, E Küçük Durur, CB Kartal, ...
Atatürk Üniversitesi, 2019
2019
Sadri Ertem’in “Bacayi İndir Bacayi Kaldir” Adli Hikâyesine Göstergesel Bir Çözümleme
N Karaca
Folklor/Edebiyat 23 (91), 13-29, 2017
2017
Social Gender Inequality in the Member, Candidate, Potential Canditate Transition Economies of the European Union and Turkey
NG Karaca, AR Özdaş
Journal of Asian Development 1 (1), 34-54, 2015
2015
TÜRK SOSYOLOGLARI
N KARACA, NG ERGAN, F ATASOY
2013
Sadri Ertem’in “Bacayı İndir Bacayı Kaldır” Adlı Hikâyesine Göstergesel Bir Çözümleme
N KARACA
Folklor/Edebiyat 23 (91), 13-28, 0
Eklemlenme Kuramı İle Ilıca Şeker Fabrikası Üzerine Bir An
N KARACA
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (Özel Sayı 2 …, 0
TÜRK AİLE HAYATI ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ/A GENERAL SURVEY ON TURKISH FAMILY LIFE
N KARACA
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13