Follow
Aydıner Birsin YILDIZ
Aydıner Birsin YILDIZ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği
Verified email at aybu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Elit Düzeyde Bireysel ve Takım Sporu Yapan Sporcuların Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
YE Yarayan, AB Yıldız, DBA Gülşen
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (57), 992-999, 2018
107*2018
Sporcularda Zihinsel Dayanıklılık ve Öz Yeterlik
AB Yıldız
ISBN:978-625-8374-94-0, 2022
60*2022
Üniversite Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Örneği)
AB Yıldız, Ç Arı, B Yılmaz
Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi 1 (1), 35-45, 2017
48*2017
Sporcuların Optimal Performans Duygu Durumunun Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi
AB Yıldız, DBA Gülşen, B Yılmaz
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9 (9), 58-64, 2015
382015
Atletizm Branşındaki Sporcuların Kişilik Özelliklerinin Başarı Motivasyonuna Etkisinin İncelenmesi
E Zorlu, G Algün Doğu, AB Yıldız, B Yılmaz
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi 3 (1), 24-35, 2020
272020
Bireysel ve Takım Sporu Yapan Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kendinle Konuşma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
DBA Gülşen, AB Yıldız, N Bayköse, ME Yücel
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi 1 (2), 58-66, 2018
232018
Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Kendinle Konuşma ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
DBA Gülşen, AB Yıldız, B Yılmaz, H Şahan
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (4), 459-470, 2019
222019
Atletik Zihinsel Enerji Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
AB Yıldız, YE Yarayan, B Yılmaz, G Kuan
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 18 (3), 108-119, 2020
20*2020
Futbolculuk Seviyesi Prososyal ve Antisosyal Davranışların Bir Belirleyicisi Midir?
YE Yarayan, AB Yıldız, DBA Gülşen, EL İlhan
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 18 (4), 125-133, 2020
192020
The Relationship Between Athletic Mental Energy and Eating Behaviors
AB Yıldız, G Algün Doğu, Ş Parlakkılıç Büyükakgül, C Yaman Yılmaz
Progress in Nutrition 22 (2), e2020017, 2020
132020
Sporcuların Yeni Tip Koronavirüse (COVID-19) Yakalanma Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
AB Yıldız, N Çat, G Algün Doğu
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 24 (6), 453-463, 2021
12*2021
Sporda Teknoloji Kullanımı: Bir Metafor Çalışması
AB Yıldız, G Algün Doğu
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (1), 67-80, 2022
112022
Spor Bilimleri Fakültesi Adaylarının Spor Yaralanması Kaygıları İle Sportif Sorunlarla Başa Çıkma Becerilerinin İncelenmesi
AB Yıldız
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi 5 (3), 408-425, 2022
82022
Ragbi Sporcularında Duygusal Zekâ ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
AB Yıldız, D Bülbül, G Algün Doğu
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi 4 (3), 380-390, 2021
72021
Covid-19 Pandemisinde Sporcuların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
AB YILDIZ, G Algün Doğu
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (1), 105-112, 2022
62022
Futbolcularda Duygusal Zekânın Atletik Zihinsel Enerjiye Etkisinde Antrenör-Sporcu İlişkisinin Aracılık Rolü
AB Yıldız
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık …, 2021
52021
Atletik Zihinsel Enerjiyi Uyku Davranışları Bağlamında Tahmin Etme
DBA Gülşen, YE Yarayan, AB Yıldız
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 18 (1), 265-275, 2023
42023
Üniversite Öğrencilerinde Bilişsel Kapılma, Algılanan Öğrenme ve Özgüdümlü Öğrenme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
AB Yıldız, B Yılmaz
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 45-63, 2022
42022
Personality Traits of Veteran Folk Dancers and Their Participation Motivation in Sports
AB Yıldız, G Algün Doğu
International Journal of Sport Culture and Science 9 (4), 376-386, 2021
42021
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Algıladıkları Yıldırma Davranışları ve Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki
H Özsoy, E Tolukan, AB Yıldız
Güncel Spor Bilimleri Araştırmaları, 75-85, 2021
42021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20