Dr. Yavuz KAPLAN
Dr. Yavuz KAPLAN
pau.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
The effects of process parameters on acceleration amplitude in the drilling of cold work tool steels
Y Kaplan, AR Motorcu, M Nalbant, Ş Okay
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 80 (5-8 …, 2015
152015
Investigation of the effects of machining parameters on the thrust force and cutting torque in the drilling of AISI D2 and AISI D3 cold work tool steels
Y Kaplan, Ş Okay, AR Motorcu, M Nalbant
NISCAIR-CSIR, India, 2014
102014
The experimental investigation of the effect of machining parameters on burr formation in drilling of AISI D2 and AISI D3 cold work steels
Y Kaplan, M Nalbant, H Gökkaya
Karaelmas Science and Engineering Journal 1 (1), 37-46, 2011
52011
Delik Delmede Farklı Parametrelerin Kesme Kuvveti, Moment, Titreşim, Yüzey Pürüzlülüğü, Aşınma ve Çapak Oluşumuna Etkileri
Y Kaplan
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2010
52010
AISI D2 ve AISI D3 soğuk iş çeliklerinin delinmesinde işleme parametrelerinin çapak oluşumuna etkilerinin deneysel olarak incelenmesi
Y Kaplan, M Nalbant, H Gökkaya
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 1 (1), 37-46, 2011
32011
Optimization of machining parameters to minimize surface roughness in the turning of carbon-filled and glass fiber-filled polytetrafluoroethylene
ME Sanci, S Halis, Y Kaplan
Materials Design and Applications, 295-305, 2017
22017
Production of the AA2196-TiB2 MMCs via PM Technology
E Tan, Y Kaplan, H Ada, S Aksöz
Light Metals 2019, 153-157, 2019
12019
The Microstructure and Hardness Properties Analysis of Welded Aluminum Matrix Material Reinforced with SiC Using Different Currents and Forms of Welding
A Ulukoy, V Onar, Y Kaplan
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 21 (8), 365-370, 2015
12015
A new medium for boriding of Ti6Al4V alloy for biomedical applications
Y Kaplan, A Cetin Can, A Ulukoy
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of …, 2019
2019
Comparison Reinforcement of in the Al-Si Effects Matrix of B Alloys
Y Kaplan, E Tan
Light Metals 2019, 129, 2019
2019
Comparison of the Effects of B4C and SiC Reinforcement in Al-Si Matrix Alloys Produced via PM Method
Y Kaplan, E Tan, H Ada, S Aksöz
Light Metals 2019, 129-134, 2019
2019
Improvement in Metallurgical Properties of Gravity Die Cast 2024-T6 Aluminum Alloy via Cryogenic Process
E Tan, S Aksöz, Y Kaplan, H Can, D Dışpınar
Shape Casting, 263-271, 2019
2019
Tribological Behavior of Borided Ti6Al4V Alloy under Simulated Body Fluid Conditions
Y Kaplan, A Işıtan
Acta Physica Polonica, A. 134 (1), 2018
2018
İmplant yapımında kullanılan Ti6Al4V titanyum alaşımının mekanik özelliklerine ve biyouyumluluğuna borlama işleminin etkisi
Y Kaplan
Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
2017
SİC takviyeli alüminyum matrisli kompozit malzemenin farklı kaynak akımları ve türlerinde oluşan mikroyapı ve sertlik özelliklerinin analizi
A Ulukoy, V Onar, Y Kaplan
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2015
2015
Boro-sinterleme işleminin ham T/M parçaların mikroyapı ve sertlik özelliklerine etkilerinin incelenmesi
S Aksöz, Y Kaplan, E Tan
Bor Dergisi 4 (2), 77-84, 0
AVRUPA TEBLİGAT HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER, DÜZENLEME ÇALIŞMALARI AÇISINDAN ALMANYA ÖRNEĞİ VE TÜRK HUKUKU
Y KAPLAN
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 52 (3), 0
Study on Surface Roughness of Carbon and Glass Fiber Filled Polytetrafluoroethylene in Turning Process
ME SANCI, S HALİS, Y KAPLAN
The Microstructure and Hardness Analysis of Decarburization Followed by Boronizing AISI D3 Tool Steel
A Uluköy, Y Kaplan, V Onar, M Yıldız, E Armağan, O Çarık, AÇ Can
THE MICROSTRUCTURE and HARDNESS ANALYSIS of WELDED ALUMINUM MATRIX MATERIAL REINFORCED WITH SiC USING DIFFERENT WELDING CURRENTS
V Onar, A Ulukoy, Y Kaplan
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20