Follow
GÜLSÜN İŞSEVEROĞLU
GÜLSÜN İŞSEVEROĞLU
Doç Dr. Muhasebe Finans Uludag Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi
G İşseveroğlu, Z Hatunoğlu
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 155-174, 2012
612012
İşletmelerde sosyal sorumluluk ve etik
G İşseveroğlu
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 8 (2), 55-68, 2001
552001
Türkiye’de Meslek Yüksekokullarındaki Eğitimin Muhasebe Mesleğine Katkısı Üzerine Bir Araştırma
ÜG Gençoğlu, G İşseveroğlu
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 28-40, 2010
332010
‘Early Warning Model With Statistical Analysis Procedures İn Turkish İnsurance Companies’
İşseveroğlu G., Gücenme Gençoğlu Ü.
African Journal of Business management, 623-630, 2010
32*2010
TMS 39 KAPSAMINDA FİNANSAL VARLIKLARIN SINIFLANDIRILMASI VE DEĞERLEMESİ: BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİNDEKİ ŞİRKETLERİN UYGULAMALARI
G İşseveroğlu
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 10 (21), 87-106, 2014
242014
Financial performance of pension companies operating in Turkey with TOPSIS analysis method
G İşseveroğlu, O Sezer
International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and …, 2015
222015
Türkiye’de meslek yüksekokullarının bölge ihtiyaçlarına uygunluğu üzerine bir araştırma
G İşseveroğlu, ÜG Gençoğlu
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 24-36, 2011
222011
Bağımsız denetim raporunda kilit denetim konuları: BİST sigorta şirketlerinin 2017-2018 yılları analizi
G İşseveroğlu
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 49-64, 2019
152019
Sigorta şirketlerinde finansal başarının ölçülmesi ve bir uygulama
G İşseveroğlu
Uludağ Üniversitesi, 2005
122005
Meslek ahlakı
G İşseveroğlu
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 3 (1), 2008
72008
Audit and Oversight of Audit in terms of Commerce Law of Turkey/Türkiye'de Ticaret Hukuku Çerçevesinde Denetim ve Denetimin Gözetimi
UG Gencoglu, G Isseveroglu, Y Ertan
Business and Economics Research Journal 2 (1), 109, 2011
42011
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) GİDERLERİNİN FAALİYET SONUÇLARINA VE PİYASA DEĞERİNE ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ İLE BORSA İSTANBUL UYGULAMASI
G İşseveroğlu, ÜG Gençoğlu
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (3), 881-896, 2018
32018
Türkiye’de 2005-2013 yılları arasında UFRS konusunda yapılan akademik çalışmalara ilişkin bir araştırma. 2
G İşseveroğlu, C Ercan, H Aracı
Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, 2014
32014
Bank Audits and Risk Management in Turkey
ÜG GENÇOĞLU, G İŞSEVEROĞLU, Y ERTAN
International Journal of Economics and Finance Studies 3 (1), 239-250, 2011
32011
Türkiye'de otel işletmelerinde muhasebe organizasyonu
G İşseveroğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993
31993
Entelektüel sermaye bileşenlerinin teknoloji şirketleri üzerine etkisi: BİST’de ampirik bir uygulama
G İşseveroğlu, C Ercan
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 111-130, 2019
22019
FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖSTERGELERİ ÜZERİNDE ENTEGRE RAPORLAMANIN ETKİSİ: BİST ÇİMENTO ŞİRKETLERİNDE ANALİZ
G İŞSEVEROĞLU
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 255-270, 2021
12021
TÜRKİYE'DE VERGİ DÜZENLEMELERİ VE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLETMELERİNDE FİNANSAL RAPORLAMA.
Ü GÜCENME GENÇOĞLU, G İŞSEVEROĞLU
International Journal of Social Inquiry 11 (2), 2018
12018
WITHDRAWN: Prediction of the financial success of Turkish insurance companies
G Isseveroglu, U Gucenme
Critical Perspectives on Accounting, 2008
12008
Prediction the financial success in Turkish insurance companies/G
G İşseveroğlu, Ü Ve Gücenmez
İşseveroğlu. Ankara University Journal, 62 (4), 125 140, 2007
12007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20