Yasemin Duran
Yasemin Duran
sdu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ön lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin zorunlu staj uygulamasına ilişkin görüşleri, sorunları ve çözüm önerileri: Isparta Meslek Yüksekokulu örneği. 4
N Dolmacı, Y Duran
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (21), 254-267, 2017
172017
ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZORUNLU STAJ UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ-PROSPECTS, PROBLEMS …
Y DURAN, N DOLMACI
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (21), 254-267, 2017
52017
Öğrenmede motivasyonu etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Isparta Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerine bir uygulama
Y HATIRLI, Y Duran
International Journal of Social Sciences and Education Research 4 (2), 330-343, 2015
22015
A STUDY ON DESKTOP PUBLISHING AND DIGITAL APPLICATIONS USED IN PUBLICITY AND ADVERTISEMENT STRATEGIES IN TOURISM IN TURKEY.
DY Bulgan Gülay
Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri, 2016
2016
Isparta İlinde Kırsal Turizmin Yeri Ve Önemi.
DY Bulgan Gülay
Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri, 2016
2016
Popüler Kültür Süper Kahramanı Batman: Sistem Karşıtı Mı? Adalet Sağlayıcı Mı?
DY Kaygısız Ümmühan
Akademik Bakış Dergisi 55 (55), 371-383, 2016
2016
A study on desktop publishing and digital applications used in pub-licity and advertisement strategies in tourism in Turkey1
G Bulgan, Y Duran
Journal of Tourism Theory and Research 3 (1), 43-51, 2015
2015
Ön Lisans Öğrencilerinin Kampüs Yaşamından Beklentileri ve Karşılaştıkları Sorunlar: Isparta Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı Örneği
N DOLMACI, Y DURAN
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 149-156, 0
POPÜLER KÜLTÜR SÜPER KAHRAMANI BATMAN: SİSTEM KARŞITI MI? ADALET SAĞLAYICI MI?
Ü KAYGISIZ, Y DURAN
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 371-383, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–9