Takip et
Mehmet Halit Akin Ph.D.
Mehmet Halit Akin Ph.D.
Asst. Prof. at Erciyes University, Faculty of Tourism
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
FİLM VE DİZİLERİN DESTİNASYON TERCİHİNE ETKİLERİ / THE EFFECTS OF MOVIES AND SERIES OF TOURISTIC DESTINATION PREFERENCE
U Akdu, MH Akın
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International …, 2016
36*2016
Sağlık Turizmi Alanyazının Bibliyometrik Analizi (2015-2020)
MH Akın
MANAS Journal of Social Studies 10 (3), 2026-2036, 2021
102021
A comparative perspective on destination competitiveness through visitors' and stakeholders' perceptions in the region of Cappadocia
MH Akin, Y Ozturk, K Karamustafa
Journal of Hospitality and Tourism Insights 5 (5), 966-986, 2022
92022
Turizm Sektöründe Yeşil Bilişim Uygulamaları
MH Akın
Turizm Akademik Dergisi 9 (2), 179-192, 2022
92022
Destinasyon Rekabetçilik Analizi: Kapadokya Bölgesi Örneği
Y ÖZTÜRK, K KARAMUSTAFA, MH AKIN
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31 (2), 161-171, 2020
82020
ÖYKÜNME VE ÖZGÜNLÜK: TURİZM ALANINDAKİ LİDERLİK ARAŞTIRMALARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR İNCELEME
MH AKIN, H Sezerel
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2), 2016
62016
ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİNDEN DESTİNASYON REKABETÇİLİĞİ MODELLERİNE GEÇİŞ: KAVRAMSAL BİR İNCELEME
MH Akın, K Karamustafa, Y Öztürk
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (1 …, 2020
42020
Bir Turistik Destinasyon Olarak Kapadokya Bölgesinin Destinasyon Rekabetçiliği Analizi
MH Akın
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
42020
İbn-i Haldun
MH Akın
Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında ANADOLU DÜŞÜNÜRLERİ, 347-356, 2022
22022
ALGILANAN VİZYONER LİDERLİĞİN İÇSEL PAZARLAMAYA ETKİSİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ
MH Akın, YS Oğuzhan
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 12 (4), 2257-2270, 2022
22022
Sağlık Turizminde Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar
K Karamustafa, MH Akın
Sağlık Turizmi 2, 243-270, 2017
22017
Kapadokya Bölgesinin Destinasyon Rekabetçiliğinin Paydaşlar Perspektifinden Değerlendirilmesi
MH Akın, K Karamustafa, Y Öztürk
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (1), 443-458, 2021
12021
Destination competitiveness analysis: the case of Cappadocia region.
MH Akın, Y Öztürk, K Karamustafa
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi 31 (2), 161-171, 2020
12020
Effects of Films on Tourism
MH Akın
Future Tourism Trends (Building the Future of Tourism) 1, 173-184, 2024
2024
Mount Erciyes and sports tourism: A study to evaluate the current situation
A Erdem, MH Akın
Journal of Multidisciplinary Academic Tourism 9 (1), 9-18, 2024
2024
Konaklama İşletmelerinde Gerçek Zamanlı Pazarlama: Sosyal Medya Paylaşımlarına Yönelik Bir İnceleme (Real Time Marketing in Accommodation Businesses: A Review on Social Media …
S Önelke, MH Akın
Journal of Tourism Intelligence and Smartness 6 (2), 45-59, 2023
2023
Turizmin Bilimsel Konumuyla İlgili Makalelerin Bibliyometrik Analizi
B Şener, MH Akın
International Journal of Contemporary Tourism Research 7 (1), 25-36, 2023
2023
Hizmetkâr Liderlik
MH Akın
Modern Dünyanın Liderlik Teorileri 1, 15-35, 2023
2023
Turizm İşletmelerinde Kültürel Zekâ
MH Akın
Güncel Yaklaşımlarla Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış 1, 1-16, 2023
2023
Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Yeşil Bilişim İnanç ve Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma
MH AKIN
Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi 5 (8), 1001-1014, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20