FATMA PAMUKÇU
Title
Cited by
Cited by
Year
Finansal raporlama ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal yönetimin önemi
F Pamukçu
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 133-148, 2011
972011
Gerçeğe uygun değer muhasebesi ve finansal tablolara etkisi
F Pamukçu
Mali Çözüm, 79-95, 2011
542011
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA SİSTEMİNİN BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERDE ANALİZİ.
Z Özdemir, F Pamukçu
Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis 26 (134), 2016
222016
Maddi duran varlıklarda amortisman uygulamasının Türkiye muhasebe standartları ve Türk vergi mevzuatı açısından karşılaştırılması
F Pamukçu
Muhasebe ve Denetime Bakış 32, 70-71, 2010
162010
Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplanmasında İş Kanunu İle Türkiye Muhasebe Standartlarındaki Düzenlemelerin Karşılaştırılması
F Pamukçu, N Pamukçu
Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi 11, 34, 2011
102011
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR (TMS-10) VE FİNANSAL TABLOLARA ETKİLER.
F Pamukçu, N Pamukçu
Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis, 2009
102009
Yeni Türk Ticaret Kanunun Muhasebe Uygulamalarına Getirdiği Yenilikler
F Pamukçu
Yaklaşım Dergisi, Nisan, 2011
52011
Uluslararası ticarette finansal kiralama işlemleri ve muhasebeleştirilmesi
F PamUKÇU, M ÇAKMAK
Öneri Dergisi 12 (48), 245-267, 2017
42017
MÜŞTERİ SADAKAT PROGRAMLARI ÇERÇEVESİNDE YAPILAN SATIŞLARIN MEVCUT YASAL DÜZENLEMELER VE TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI.
F Pamukçu, N Pamukçu
Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis, 2016
32016
The Importance of Corporate Governance in Public Disclosure and Transperancy by Financial Reporting
F Pamukçu
The Journal of Accounting Finance 50, 133-149, 2011
32011
Sanayi sitesi yapı kooperatiflerinde maliyetlerin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi.
F Pamukçu
Marmara Üniversitesi, 1992
21992
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBILIR RAPORLAMA SISTEMININ BORSA ISTANBUL SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ENDEKSI KAPSAMINDAKI ISLETMELERDE ANALIZI/ANALYSIS OF CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING SYSTEM IN …
F Pamukçu
Mali Cözüm Dergisi 26, 13, 2016
2016
2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN BORSA İSTANBUL (BIST)’DAKİ İMALAT İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPILARI ÜZERİNE ETKİLERİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜ ve FORD OTOSAN AŞ ÖRNEĞİ
F ŞENTÜRK, F PAMUKÇU
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2), 56-98, 2014
2014
2008 küresel finansal krizinin borsa İstanbul (bıst)’daki imalat iiletmelerinin finansal yapıları üzerine etkileri: otomotiv sektörü ve ford otosan ai Örneği
F ŞENTÜRK, F PAMUKÇU
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2), 0-0, 2014
2014
İşletmelerde maloluş yöntemlerinin hesaplanması
F Pamukçu
Marmara Üniversitesi, 1997
1997
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA SİSTEMİNİN BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERDE ANALİZİ
Z ÖZDEMİR, F PAMUKÇU
ÇÖZÜM, 0
HAKEMLİ YAZILAR REFEREED PAPERS
M ŞAKAR, MSF DEMİRCİ, ÖGDH GÜL-Prof, M EROL, FPN PAMUKÇU, ...
GERÇEĞE UYGUN DEĞER MUHASEBESİ VE FİNANSAL TABLOLARA ETKİSİ FAIR VALUE ACCOUNTING AND THE EFFECTS TO FINANCIAL STATEMENTS
F PAMUKÇU
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESAPLAMASINDA İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINDAKİ DÜZENLEMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
F PAMUKÇU, ÖGN PAMUKÇU
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19