Takip et
Serkan Soyak
Serkan Soyak
Istanbul Gedik University | Orcid ID: 0000-0002-2472-8237
gedik.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
SANAYİ 4.0 DÖNEMİNDE PAZARLAMADA DİJİTAL ARAYIŞLAR VE BAZI KÜRESEL ŞİRKETLERDEN ÖRNEKLER
S Soyak, A Soyak
5.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 3, 26-38, 2018
32018
Tüketicilerin Müzik Akış Hizmetlerini Kullanma Niyetini Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği
MS Soyak
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022
2022
Müzik Akış Hizmetlerini Kullanma Niyetini Etkileyen Faktörler
MS Soyak
2022
Geçmişten Günümüze Pazarlama Sistemi Düşünce Okulu
B Tavman, S Soyak
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 (4), 157-170, 2021
2021
COVID-19 Pandemisinin Küresel Müzik Endüstrisi Üzerindeki Etkisi
S Soyak, M Tığlı
ISPEC International Congress On Multidisciplinary Studies, 556-564, 2021
2021
An Empirical Research on Turkish Musicians' Intention to Purchase Online: The Case of Mydukkan.com
S Soyak
Social Sciences Research Journal 9 (4), 123-134, 2020
2020
Pendik İlçesi'nde Bulunan Mesleki ve Teknik Liselerin ve Meslek Yüksekokullarının İş Kolları Yönelim Haritasının Belirlenmesi
B Yavuz Tiftikçigil, T Uslu, T Sezdi, S Soyak
18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 2018
2018
The Impact of Social Media on Fans Loyalty: The Case of Turkish Music Bands' Fan Pages
MS Soyak
Bournemouth University, 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–8