Takip et
Kenan ÖZDEN
Kenan ÖZDEN
gelisim.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Girişimcilik eğilimi: Kırgızistan-Türkiye manas üniversitesi ve Atatürk üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma
K Özden, MS Temurlenk, S Başar
Review of Social, Economic & Business Studies 11 (12), 1-20, 2008
1152008
İşletme ve örgütlerde toplam kriz yönetimi
K Özden
Beta Basım Yayım Dağıtım, 2009
512009
Türkiye'de enflasyonun oluşumu: ARDL yaklaşımı
T Şahinoğlu, K Özden, S Başar, H Aksu
Sosyoekonomi 11 (11), 2010
492010
Örgüt kültürü görsel öğelerinin örgüt çalışanları tarafından algılanması: Bişkek örneği
K ÖZDEN, S NAJİMUDİNOVA
Journal of Yasar University 8 (29), 4813-4834, 2013
112013
The importance of country of origin on purchasing durable consumer goods: In case of Kyrgyzstan
K ÖZDEN, A MAKSÜDÜNOV
Journal of Yasar University 25 (7), 4348-4356, 2012
112012
Yöneylem Araştırması, Hava Harp Okulu Yayınları
K Özden
İstanbul, 1989
101989
Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik İyi Oluşun Psikososyal Yarayıcıları
K Özden, H Sertel Berk
62016
Girişimcilik Eğilimi: Kırgızistan Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
K Özden, MS Temurlenk, S Başar
Uluslararası GiriĢimcilik Kongresi'nde sunulmuĢ bildiri, BiĢkek, 2008
62008
Kriz yönetiminde üretim yönetimi stratejileri ve politikalarının kullanılmasıyla ilgili bir alan araştırması
K Özden, D Erdoğdu, S Gül
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2), 23-50, 2017
52017
Kırgızistan'da GSM operatörleri müşterilerinin fiyat algılamalarına yönelik bir araştırma
K Özden, K Oktay
Sosyoekonomi 10 (10), 2009
42009
Invariable Values in Changing World: Students’ Attitudes toward Business Ethics in Turkic Republics Değişen dünyada değişmeyen değerler: Türk cumhuriyetlerinde üniversite …
S Najimudinova, A Maksüdünov, K ÖZDEN, E Bagirzadeh, R Tazhibayev
Bilig 87, 2018
32018
Line balancing based on error rate estimation with artificial neural networks in assembly line operations
K Özden, A Tahsin
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 16-32, 2023
22023
Değişen Dünyada Değişmeyen Değerler: Türk Cumhuriyetlerinde Üniversite Öğrencilerinin İş Etiğine Yönelik Tutumları
S Najimudinova, A Maksüdünov, K Özden, E Bağırzade, R Tazhibayev
Bilig, 129-156, 2018
22018
Gelişmekte Olan Ülkelerde İkili Muhasebe Olgusu: Nedenleri, Sakıncaları ve Aşılması İçin Öneriler
K Özden
Review of Social, Economic & Business Studies 9 (10), 355-388, 2007
22007
Primal ve dual en iyi çözüm kümeleri dönüşümüne bir ekleme
K ÖZDEN
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1990
1990
KOBİLERİN YER SEÇİM KARARLARININ ANALİZİ VE YER SEÇİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARA İLİŞKİN BİR ANKET ÇALIŞMASI
K ÖZDEN, S GÜL, S BALCI
ÜRETİM YÖNETİMİ FONKSİYONUNA VERİLEN GÖREVLER VE ÖRGÜTSEL YAPISIYLA İLGİLİ BİR ALAN ARAŞTIRMASI
K ÖZDEN, S GÜL, İ UYAR
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN UYGULANMASINDA PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI VE EMLAK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
K Özden, O Uğur
KURUMSAL ÖĞRENME BAĞLAMINDA BĠLGĠ HARĠTALAMA
S GÜL, K ÖZDEN
TÜRKİYE’DE ENFLASYONUN OLUŞUMU: ARDL YAKLAŞIMI İLE TAHMİNİ
T Şahinoğlu, K Özden, S Başar, H Aksu
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20