Takip et
DOÇ. DR. BURAK AYÇİÇEK
DOÇ. DR. BURAK AYÇİÇEK
Tokat Gaziosmanpasa University
gop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Effect of Flipped Classroom Model on Students' Classroom Engagement in Teaching English.
B Ayçiçek, T Yanpar Yelken
International journal of instruction 11 (2), 385-398, 2018
2892018
Integration of critical thinking into curriculum: Perspectives of prospective teachers
B Aycicek
Thinking Skills and Creativity 41, 100895, 2021
472021
Akademisyen görüşleri doğrultusunda yükseköğretimde performansa dayalı akademik teşvik sisteminin incelenmesi
G Yokuş, B Ayçiçek, S Kanadlı
Yükseköğretim Dergisi 8 (2), 140-149, 2018
232018
Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının hayat boyu öğrenme yeterlikleri ile hayat çapında öğrenme alışkanlıklarının incelenmesi
B Ayçiçek, TY Yelken
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (3), 872-884, 2016
232016
Investigating Stakeholders’ Views on Technology Integration: The Role of Educational Leadership for Sustainable Inclusive Education
M Uygur, B Ayçiçek, H Doğrul, TY Yelken
Sustainability 12 (24), 2020
212020
Üniversite öğrencilerinin yükseköğretim hizmet kalite algılarının ve kurumsal aidiyet düzeylerinin incelenmesi: Eğitim fakültesi örneği
G Yokuş, B Ayçiçek, TY Yelken
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (1), 1-18, 2017
202017
Teknoloji destekli ters yüz sınıf modeli uygulamalarının İngilizce öğretiminde lise öğrencilerinin derse katılımları, akademik başarıları ve sınıf yaşamı algıları üzerindeki …
B Ayçiçek
Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir.(Tez No. 542040), 2018
192018
Ortaokul Öğrencilerinin Kelime Öğrenme Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi (Ankara İli Örneği)
H ÇEVİK, Ş ORAKCI, O AKTAN, Ç TORAMAN, B AYÇİÇEK
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 796-814, 2018
152018
Kavram Karikatürlerinin Fen Eğitimi Dersi Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Meta-Analiz Çalışması
Y GÜROL, A BURAK
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 49, 223-246, 2020
14*2020
Metaphorical Perceptions of High School Teachers Regarding the Hidden Curriculum.
B Aycicek
Shanlax International Journal of Education 9 (4), 280-293, 2021
82021
Exploring Perspectives of Secondary School Teachers on Technology Integration in Education During Pandemic
B AYÇİÇEK, B KARAFİL
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (1), 157-168, 2021
82021
Investigation of university students’ lifelong learning tendencies in terms of various variables
B Ayçiçek, B Karafil
African Educational Research Journal 9 (1), 121-123, 2021
62021
an investigation about the perceptions of undergraduate students related to higher education service quality and their sense of institutional belongingness: Education faculty …
G Yokuş, B Ayçiçek, T Yanpar-Yelken
Karaelmas Journal of Educational Sciences 5 (1), 1-18, 2017
52017
Program proposals of pre-service teachers for the lifelong learning needs of the society
RŞ Tatık, B Ayçiçek
Journal of Teacher Education and Lifelong Learning 4 (2), 65-86, 2022
42022
Classroom Life Perception Scale: A Scale Development Study
B Ayçiçek, T Yanpar Yelken
International Journal of Instruction 14 (1), 253-264, 2021
42021
The Predictive Role of Reasons for Choosing the Teaching Profession as a Career on the Educational Beliefs of Teachers
B AYÇİÇEK, Ç TORAMAN
International Journal of Contemporary Educational Research 7 (1), 300-310, 2020
42020
The Effect of Flipped Classroom Model Applications on High School Students' Classroom Engagement and Classroom Life Perceptions in Teaching English.
B Ayçiçek, T Yanpar Yelken
International Online Journal of Education and Teaching 8 (4), 2523-2539, 2021
32021
Bilimsel araştırma projesi (BAP) yürütücülerinin proje deneyimleri üzerine nitel bir çalışma
RŞ Tatık, B Ayçiçek
OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 15 (21), 659-685, 2020
22020
Quality Assurance System in Higher Education: University Students’ Views
B Ayçiçek, GY Konokman
International Online Journal of Educational Sciences 13 (3), 810-823, 2021
12021
Hizmetiçi Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
B AYÇİÇEK, T YANPAR YELKEN, G YOKUŞ
Trakya Eğitim Dergisi 9 (3), 612-626, 2019
12019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20