Follow
Olcay Bige Aşkun
Olcay Bige Aşkun
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Insights on entrepreneurship education in public universities in Turkey: creating entrepreneurs or not?
B Askun, N Yıldırım
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 663-676, 2011
832011
Ready to dare? A case study on the entrepreneurial intentions of business and engineering students in Turkey
N Yıldırım, Ö Çakır, OB Aşkun
Procedia-Social and Behavioral Sciences 229, 277-288, 2016
802016
Entrepreneurship intentions of public universities in Turkey: going beyond education and research?
N Yıldırım, OB Aşkun
Procedia-Social and behavioral sciences 58, 953-963, 2012
652012
Understanding managerial work values in Turkey
D Askun, EU Oz, OB Aşkun
Journal of Business Ethics 93 (1), 103-114, 2010
442010
The moderating role of self efficacy on the perceptions of justice and turnover intentions
DA Çelik, HO Yeloğlu, OB Yıldırım
Procedia-Social and Behavioral Sciences 235, 392-402, 2016
332016
AİLE İŞLETMELERİNİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE İKİNCİ KUŞAĞIN YAŞADIĞI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
KS KOBAL, OA YILDIRIM
Öneri Dergisi 12 (46), 97-120, 2014
282014
The role of sustainability in long term survival of family business: Henokiens revisited
R Bakoğlu, OBA Yıldırım
Procedia-Social and Behavioral Sciences 235, 788-796, 2016
272016
Mission statements of socially responsible firms a content analysis
R Bakoğlu, OB Aşkun
262007
TÜRKİYEDE YÖNETSEL DEĞERLER VE YÖNETİCİ PROFİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
B Doğan, O Aşkun, U Yozgat
Beta Basım Yayım Dağıtım, 2007
242007
Şikâyet iletilerinin örgütsel öğrenme üzerine etkisi
O AŞKUN
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (1), 2008
152008
İŞLETMELERDE TOPLUMSALLAŞMA KAVRAMININ ÖRGÜTTE İŞGÖRENİ İŞE ALIŞTIRMA EĞİTİMİ ALANINDAKİ KONUMU VE İŞLEVİ
OB Aşkun
Öneri Dergisi 6 (21), 91-95, 2004
142004
Does locus of control lead to silence of academicians
R Bakoğlu, OB Aşkun, A Berber
132009
Remaining silent or not: is power distance a barrier for academicians?
R Bakoğlu, OB Aşkun, A Berber
72014
Türkiye'de Kamu Kurum Kültürü
HY Refika Bakoğlu, Olcay Bige Aşkun
Beta Yayınları, 2016
6*2016
Are Self‐Efficacious Individuals more Sensitive to Organizational Justice Issues? The Influence of Self‐Efficacy on the Relationship between Justice Perceptions and Turnover
D Aşkun, HO Yeloğlu, OB Yıldırım
European Management Review 15 (2), 273-284, 2018
52018
Can Innovation be the reason for a long term survival
B Aşkun, R Bakoğlu
Journal of Global Strategic Management 4 (2), 113-125, 2010
52010
İşletmelerde biçimsel örgüt yapısı Olarak" bürokrasi" kavramı, Tarihsel gelişimi Ve çağcıl Yorumu Ile Bir Turizm işletmesinde Uygulama
OB Aşkun
PQDT-Global, 1997
51997
İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar İle Yazınsal Kurguları
OB AŞKUN
Beta, 2008
32008
A Research on Institutionalization Problems of Second Generation in Family Business
KES Kobal, OBA Yildirim
Öneri 12 (46), 97-120, 2016
22016
Current Debates in Business Studies
O Bige Aşkun, S Staub, O Gönüllü
London: IJOPEC Publication, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20