Olcay Bige Aşkun
Olcay Bige Aşkun
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Insights on entrepreneurship education in public universities in Turkey: creating entrepreneurs or not?
B Askun, N Yıldırım
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 663-676, 2011
622011
Entrepreneurship intentions of public universities in Turkey: going beyond education and research?
N Yıldırım, OB Aşkun
Procedia-Social and behavioral sciences 58, 953-963, 2012
452012
Ready to dare? A case study on the entrepreneurial intentions of business and engineering students in Turkey
N Yıldırım, Ö Çakır, OB Aşkun
Procedia-Social and Behavioral Sciences 229, 277-288, 2016
422016
Understanding managerial work values in Turkey
D Askun, EU Oz, OB Aşkun
Journal of Business Ethics 93 (1), 103-114, 2010
372010
Mission statements of socially responsible firms: a content analysis
R Bakoğlu, B Aşkun
Journal of Global Strategic Management 1 (1), 66-74, 2007
202007
AİLE İŞLETMELERİNİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE İKİNCİ KUŞAĞIN YAŞADIĞI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
KS KOBAL, OA YILDIRIM
Öneri Dergisi 12 (46), 97-120, 2014
16*2014
The moderating role of self efficacy on the perceptions of justice and turnover intentions
DA Çelik, HO Yeloğlu, OB Yıldırım
Procedia-Social and Behavioral Sciences 235, 392-402, 2016
142016
Türkiyede yönetsel değerler ve yönetici profili üzerine bir araştırma
B Doğan, OB Aşkun, U Yozgat
Beta, 2007
132007
The role of sustainability in long term survival of family business: Henokiens revisited
R Bakoğlu, OBA Yıldırım
Procedia-Social and Behavioral Sciences 235, 788-796, 2016
122016
Remaining silent or not: Is power distance a barrier for academicians
B Aşkun, R Bakoğlu, A Berber
Internation Conference on Social Science. İzmir, 2009
122009
Şikâyet iletilerinin örgütsel öğrenme üzerine etkisi
O Aşkun
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (1), 2008
112008
İŞLETMELERDE TOPLUMSALLAŞMA KAVRAMININ ÖRGÜTTE İŞGÖRENİ İŞE ALIŞTIRMA EĞİTİMİ ALANINDAKİ KONUMU VE İŞLEVİ
OB Aşkun
Öneri 6 (21), 91, 2004
82004
Does locus of control lead to “silence” of academicians
R Bakoğlu, B Aşkun, A Berber
Journal of Economics Finance and Accounting 2, 17-36, 2009
72009
Can Innovation be the reason for a long term survival
B Aşkun, R Bakoğlu
Journal of Global Strategic Management 4 (2), 113-125, 2010
42010
Remaining silent or not: Is power distance a barrier for academicians
R Bakoğlu, A Bige, B Aykut
International Conference Human, Work, Organization-Humanization of Work and …, 2010
42010
İşletmelerde biçimsel örgüt yapısı olarak" bürokrasi" kavramı, tarihsel gelişimi ve çağcıl yorumu ile bir turizm işletmesinde uygulama
OB Aşkun
Marmara Üniversitesi, 1997
31997
A Research on Institutionalization Problems of Second Generation in Family Business
KES Kobal, OBA Yildirim
Öneri 12 (46), 97-120, 2016
22016
Insights on innovation and technology management curriculum in public universities in Turkey
N Yildirim, OB Aşkun
Iktisat Isletme ve Finans 27 (320), 35-60, 2012
12012
THE ADAPTATION OF ECONOMIC POLICIES IMPLEMENTED WITH THE COURSE OF ACTIONS ADOPTED IN THE FRAMEWORK OF IZMIR 1ST ECONOMIC CONGRESS TO TODAY’S TURKEY
S Yılmaz, OB Aşkun
Globalisation & Public Policy, 109, 2019
2019
Izmir First Economics Congress Economic Policies Appliedwithin the Framework of the Decisions Taken Adaptability to Today’s Turkey
S Yılmaz, OB Aşkun
10. ICOPEC, 72, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20