eren solmaz
eren solmaz
istanbul üniversitesi hukuk fakültesi
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kamulaştırma Hukukunda Malikin Geri Alma Hakkı
E Solmaz
52016
Kentsel dönüşüm hukuku
M Yasin, C Şahin
Oniki Levha Yayıncılık, 2015
52015
Kentsel Dönüşüm Finansman Yöntemleri
E Solmaz
YASİN Melikşah/ŞAHİN Cenk, İstanbul Üniversitesi SS. ONAR İdare Hukuku ve …, 2013
22013
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı ile Kötü Muamele Yasağı Karşısında Kolluğun Güç Kullanma Yetkisi
E Solmaz
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi 6 (1), 73-98, 2018
2018
The Use of the Power of the Police Versus the Right of Meeting and Demonstration Marches and Prohibition of Mistreatment
E Solmaz
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi 6 (1), 73-98, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5