BAHATTIN HAMARAT
BAHATTIN HAMARAT
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği
Verified email at comu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Do cloudy days affect stock exchange returns: Evidence from Istanbul stock exchange
E Tufan, B Hamarat
Journal of Naval Science and Engineering 2 (1), 117-126, 2004
632004
Organizational and occupational identification: Relations to teacher satisfaction and intention to early retirement
M Gümüs, B Hamarat, E Çolak, E Duran
Career Development International 17 (4), 300-313, 2012
362012
Festival attendees’ motivations: the case of International Troia Festival
E Duran, B Hamarat
International Journal of Event and Festival Management, 2014
342014
G10-Avrupa Birliği ve OECD Ülkelerinin Sosyoekonomik Benzerliklerinin Fuzzy Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi
M Şahin, B Hamarat
ODTÜ Uluslarası Ekonomi Kongresi VI, Ankara, 2002
242002
A sustainable festival management model: the case of International Troia festival
E Duran, B Hamarat, E Özkul
International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 2014
232014
ÇALIŞAN-MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNDE ALGILANAN ADALET/ADALETSİZLİĞİN DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ.
S Yürür, M Gümüş, B Hamarat
Journal of Yasar University 6 (23), 2011
232011
Clustering of financial ratios of the quoted companies through fuzzy logic method
E Tufan, B Hamarat
Journal of Naval Science and Engineering 1 (2), 123-138, 2003
152003
Niche overlap–competition and homogeneity in the organizational clusters of hotel population
M Kasimoglu, B Hamarat
Management Research News, 2003
122003
TÜRKİYE’DE TASARRUF TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ
B HAMARAT, E ÖZEN
Journal of Life Economics 2 (1), 47-74, 2015
102015
Business excellence and organizational commitment in seasonal hotels
M Gümüş, B Hamarat
Anadolu Üniversitesi, 2006
102006
Çevresel Tehdit, Çevresel Bilinç Ve Çevresel Tutum Çevre Odaklı Davranışı Etkiler Mi? Çanakkale Sivil Toplum Kuruluşları Örneği
B Hamarat, OGEDM Gümüş, E Tufan
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2), 2014
82014
Is The Turkish Tourism Sector Index Efficient?
B Hamarat, E Tufan
Anadolu University Journal of Social Sciences 8 (2), 2008
82008
Örgütsel Bağlılığın İş Mükemmelliği ile İlişkisinin Otel İşletmelerinde Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
M Gümüş, B Hamarat, H Erdem
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi (22-24 …, 2003
82003
Multicriterial evaluation of domestic and Foreign Banks in Turkey by using financial ratios
E Tufan, B Hamarat, M Cristea, LG Vasilescu
Banks and Bank Systems International Research Journal 3 (2), 69-77, 2008
72008
Evaluation of Turkish domestic and foreign banks by using financial ratios
E Tufan, B Hamarat, M Cristea, L Giurca Vasilescu
Available at SSRN 1073582, 2007
62007
Knowledge Management Perceptions of Managers
M Gümüş, B Hamarat
Journal of Knowledge Management Practice 5, 2004
62004
Türkiye'de sağlık açısından homojen il gruplarının belirlenmesine ilişkin istatistiksel bir yaklaşım
B Hamarat
Anadolu Üniversitesi, 1998
61998
CAUSALITY OF WEATHER CONDITIONS IN AUSTRALIAN STOCK EQUITY RETURNS.
S Vlady, E Tufan, B Hamarat
Young Economists Journal/Revista Tinerilor Economisti 9 (16), 2011
52011
Effect of tourism income on current account deficit in Turkey
F Özkök, E Tufan, B Hamarat
İnternational Tourism Biennial, Çanakkale, 250-261, 2007
52007
Weather effect: an evidence from Turkish Stock Exchange
E Tufan, B Hamarat
Anadolu University Working Paper, 2003
52003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20