Beyhan Karpuz
Title
Cited by
Cited by
Year
Teknik Üniversite Kütüphaneleri: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi Örneği
B Karpuz
Bilgi Dünyası, 2008
52008
Araştırma Yöntem ve Stratejileri
B Karpuz
12010
Bavyera Devlet Kütüphanesi, Münih
B Karpuz
Bilgi Dünyası 9 (2), 554-564, 2008
12008
Sağlık Bilimlerinde Makale Hazırlama ve Yayımlama Teknikleri
B Karpuz
2020
Akılcı Farmakoterapi Stajı Sunumu-2019
B Karpuz
2019
Hemşirelik Öğrencilerinin İlaç Uygulama Hatalarına Eğilimlerinin Belirlenmesi
B Karpuz
Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019
2019
Sağlık Bilimleri Bilgi Kaynakları 2018-2019
B Karpuz
2019
Bir Dijitalleştirme Hikayesi: KARMA Müzik Arşivi Projesi
B Karpuz
Trabzon ve Çevresinde Müzik Kültürü ve Müzik Eğitimi, 2014
2014
Keşfedilmemiş Bir Koleksiyon: Bilkent Üniversitesi ABD GPO Koleksiyonu
B Karpuz
Türk Kütüphaneciliği 19 (3), 366-370, 2005
2005
Avrupa Dokümantasyon Merkezleri: Bilkent Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi Örneği
B Karpuz
Türk Kütüphaneciliği 18 (1), 43-52, 2004
2004
Hakemsiz Yazılar
AD Merkezleri, B Karpuz
Türk kütüphaneciliği 18 (1-4), 43, 2004
2004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11