Follow
Mustafa Erkan Üyümez
Mustafa Erkan Üyümez
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
VERG‹ HUKUKU
N Saban, ME ÜYÜMEZ, FB YAVAfiLAR, HH BAYRAKLI, B YALTI, ...
2102012
Vergi ceza hukuku
Y Karakoç, D Şenyüz, HH Bayraklı
Genel Kısım Vergi Kabahatleri ve Suçları, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016
632016
Vergi mevzuatının karmaşıklığı ve uzlaşma yöntemi bağlamında vergi uyumunun değerlendirilmesi
ME Üyümez
Ekonomi Bilimleri Dergisi 8 (1), 75-92, 2016
372016
Türkiye'de vergi ceza sisteminin vergi suçlarını önlemedeki etkisi
ME Üyümez
PQDT-Global, 2004
282004
Vergi hukuku
K Mutluer, F Heper, R Dönmez, ME Üyümez
Ankara: Turhan Kitabevi, 2014
262014
Yüksek mahkemelerin kararları ışığında: vergilemede eşitlik ilkesi
ME Üyümez
Anadolu Üniversitesi, 2010
152010
BİR ÇEVRE VERGİSİ OLARAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ: AB VE TÜRKİYE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
ME ÜYÜMEZ
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25 (3), 427-440, 2016
122016
Vergi Suç ve Cezalarının Ekonomisi
T Moğol, ME Üyümez
Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları 19, 10-14, 2004
112004
Muhasebe meslek mensupları ile mükelleflerin beklentileri ve sorunları: Nitel bir çalışma
A Bişgin, S Ünlüer, ME ÜYÜMEZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (2 …, 2020
92020
Türkiye ile Rusya Federasyonu serbest ticaret anlaşmasının iki ülke ticaretine olası etkileri ve vergisel yansımaları
R Gültekin, ME Üyümez
İnternational Conference on Eurasian Economies, 406-415, 2015
82015
Vergi ahlakı ve vergi uyumu
ME Üyümez
E-Yaklaşım (Çevrimiçi), Makale, 2007
82007
Vergi suç ve kabahatlerinde birleşme
ME Üyümez
Eskişehir: Nisan Kitabevi, 2016
62016
Türkiye ile Rusya federasyonu ticari ilişkileri: Vergiler, krizler, işbirliği ve beklentiler
R GÜLTEKİN, ME ÜYÜMEZ
Sakarya İktisat Dergisi 5 (3), 63-85, 2016
42016
A comparative analysis of taxpayer rights in Turkey and the USA
ME Üyümez, A Bişgin
Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2, 66-75, 2016
42016
Muhasebe Meslek Mensupları ile Vergi Mükelleflerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Vergi Uyumuna İlişkin Bir İnceleme
A Bişgin, S ÜNLÜER, ME Üyümez
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (4), 281-298, 2019
32019
Vergi Uyumunun Sağlanmasında Muhasebe Meslek Mensupları Faktörü
A BİŞGİN, S ÜNLÜER, ME ÜYÜMEZ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2), 365-373, 2018
32018
Aksaray ili içme suyu kaynaklarının hidrokimyasal özellikleri ve ağır metal kirliliği açısından değerlendirilmesi
M Üyümez
Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
32016
Gelir Kavramı ve Türk Vergi Hukukunda Gerçek Gelir
ME Üyümez
PQDT-Global, 1998
31998
Sosyal Normlar ve Vergi Uyumu
EM Üyümez
22017
Vergi Yargısı İş Yükünün Etkinlik Bağlamında İncelenmesi
ME Üyümez, M Gümüş
ICHACS, 172, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20