Follow
Semra Karacaer
Semra Karacaer
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of personal values on auditor’s ethical decisions: A comparison of Pakistani and Turkish professional auditors
S Karacaer, R Gohar, M Aygün, C Sayin
Journal of Business Ethics 88, 53-64, 2009
1202009
Entellektüel sermayenin firma performansi üzerindeki etkisi
S Karacaer, M Aygün
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27 (2 …, 2009
792009
İşletme yönetiminde muhasebe bilgi sistemi, iç kontrol, verimlilik ilişkisi ve önemi
S Karacaer, N İbrahimoğlu
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (1 …, 2003
782003
Antalya yöresindeki 4 ve 5 yıldızlı otellerde toplam etkinlik ölçümü: Bir veri zarflama analizi uygulaması
Ş Karacaer
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
721998
Investigating causal relations among stock market and macroeconomic variables: Evidence from Turkey
S Karacaer, A Kapusuzoglu
Journal of Economic & Management Perspectives 4 (3), 501, 2010
492010
Denetim firmasının büyüklüğü ve kâr yönetimi ilişkisi: İMKB şirketleri üzerinde ampirik bir araştırma
S Karacaer, P Özek
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 60-74, 2010
452010
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİNİN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE BİR İNCELEME.
S Karacaer, M Aygün, İÇ Süleyman
World of Accounting Science 11 (2), 2009
362009
Determinants of capital structure: An application on manufacturing firms in Borsa Istanbul
S Karacaer, H Temiz, OF Gulec
International Academic Journal of Accounting and Financial Management 3 (2 …, 2016
332016
İMKB turizm sektöründe entellektüel sermayenin firma değeri üzerindeki etkisinin analizi
S Karacaer, A Kapusuzoğlu
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 21 (1), 98-108, 2010
222010
Pakistani business groups: A comparison of group affiliated and unaffiliated firm performance
R Gohar, S Karacaer
NUST Journal of Business and Economics 2 (2), 41-53, 2009
182009
An analysis of the effect of financial ratios on financial situation of turkish enterprises resulting from their annual operations
S Karacaer, A Kapusuzoğlu
International Research Journal of Finance and Economics 19 (2), 139-149, 2008
162008
Corporate life cycle methods in emerging markets: Evidence from Turkey
OF Gulec, S Karacaer
Journal of Economics Finance and Accounting 4 (3), 224-236, 2017
142017
Üçlü sorumluluk raporlaması: BIST 100 endeksi üzerinde bir araştırma
U Şendurur, S Karacaer
Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 5 (12), 897-930, 2017
122017
Scheduling internal audit activities: a stochastic combinatorial optimization problem
R Rossi, SA Tarim, B Hnich, S Prestwich, S Karacaer
Journal of combinatorial optimization 19 (3), 325-346, 2010
112010
Empirical testing of insider trading in the Istanbul stock exchange
M Dogu, S Karacaer, M KARAN
International Research Journal of Finance and Economics 51, 2010
112010
KOBİ'lerde İşletme Sermayesi Yönetimi: Büyük Ölçekli İşletmelerle Karşılaştırmalı Bir Analiz
S Karacaer, H Gönenç
I. Orta Anadolu Kongresi Bildiriler Kitabı, Nevşehir, 13-27, 2001
112001
Comparing the usefulness of net income versus comprehensive income in terms of firm performance: Borsa istanbul case
M Acar, S Karacaer
International Review of Economics and Management 5 (4), 97-118, 2017
92017
Mali Oranlar Arasındaki İlişkilerin Faktör Analizi ile İncelenmesi
R Aktaş, S Karacaer, AA Karacabey
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 3 (1), 9-28, 2001
92001
Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Raporlanmasında Kullanıcıların Algıları Üzerine Bir Alan Araştırması
S KARACAER, FG Bozkurt
Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÜDAV) Muhasebe Bilim …, 2010
82010
ABD Doları Değerindeki Değişmenin Gelişmekte Olan Ülkelerin Hisse Senedi Endekslerine Etkisi: Ocak 2001–Kasım 2006 Örneği
S Karacaer, YV Topuz
İMKB Dergisi Sayı 42, 1-19, 2009
82009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20