Follow
SİNAN YILDIRIM
SİNAN YILDIRIM
Ekonometri Araştırma Görevlisi, Süleyman Demirel Üniversitesi
Verified email at ktu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The Effect of Tourism Sector on Economic Growth: An Empirical Study on Turkey
S Işık Maden, S., Bulgan, G., Yıldırım
Journal of Yasar University 14 (55), 215-225, 2019
23*2019
DÖVİZ KURU OYNAKLIĞINDA ASİMETRİK İŞARET VE BOYUT YANLILIĞININ TEST EDİLMESİ: EURO/TL KUR OYNAKLIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME
H DEMİRGİL, S YILDIRIM, Z ÇİÇEK
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 10 (25), 485-494, 2019
62019
Hangisi Lokomotif, Ekonomik Büyüme mi Kentleşme mi? Türkiye Örneği
S YILDIRIM
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (1), 223-234, 2019
62019
AVRUPA’DA KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MEKÂNSAL PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
Demirgil H., Yildirim S.
AVRASYA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 7, 214-241, 2019
3*2019
Uzun Dönemde İşçi Döviz Havalelerinin İhracat Üzerindeki Etkisi: Hollanda Hastalığı Geçerli Mi?
S YILDIRIM
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 207-228, 2020
22020
Demokrasi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Balkan Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz
C Çelik, S Çelik, S Yıldırım
Maliye Dergisi, 293-309, 2021
12021
AB Üyeliğinin Refah Düzeyine Etkisinin Ekonometrik Analizi: Beşinci Genişleme Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme
C Çelik, S Yıldırım, S Çelik
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi 13 (51), 219-229, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7