Filiz Kabapınar
Filiz Kabapınar
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effects of inquiry-based learning on elementary students’ conceptual understanding of matter, scientific process skills and science attitudes
P Şimşek, F Kabapınar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 1190-1194, 2010
2162010
Effectiveness of Teaching via Concept Cartoons from the Point of View of Constructivist Approach.
F Kabapinar
Educational Sciences: Theory & Practice 5 (1), 2005
1872005
Yapılandırmacı öğrenme sürecine katkıları açısından fen derslerinde kullanılabilecek bir öğretim yöntemi olarak kavram karikatürleri
F Kabapınar
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 5 (1), 101-146, 2005
812005
The design and evaluation of a teaching–learning sequence addressing the solubility concept with Turkish secondary school students
F Kabapinar, J Leach, P Scott
International journal of science education 26 (5), 635-652, 2004
792004
Kavram yanılgılarının ölçülmesinde kullanılabilecek bir ölçeğin bilgi-kavrama düzeyini ölçmeyi amaçlayan ölçekten farklılıkları
F KABAPINAR
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 35 (35), 398-417, 2003
782003
What makes concept cartoons more effective? Using research to inform practice
F Kabapinar
Egitim ve Bilim 34 (154), 104, 2009
502009
Ortaöğretim öğrencilerinin çözünürlük kavramına ilişkin yanılgılarını besleyen düşünce birimleri
F Kabapınar
Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumunda …, 2001
362001
Oluşturmacı anlayışı yansıtması açısından Türk ve İngiliz fen bilgisi ve kimya ders kitaplarındaki görsel öğeler
F KABAPINAR
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (25), 2003
292003
The Teaching Processes of Prospective Science Teachers with Different Levels of Science-Teaching Self-Efficacy Belief
M Saka, H Bayram, F Kabapınar
EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE 16 (3), 915-941, 2016
232016
Ortaöğretim 11. sınıf öğrencilerinin fiziksel değişim ve kimyasal bağ ilişkisini anlama seviyesi
FM Kabapınar, B Adik
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 38 (1), 123-147, 2005
192005
Oluşturmacı Anlayış Temelinde Fen Öğretimi ve Fen Ders Kitapları: Bir ders kitabı ünitesi olarak" Çözünürlük".
F Mirzalar Kabapinar
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2006
142006
Aktif öğrenme ve öğretme yöntemleri, fen bilgisi öğretimi
FM Kabapınar, NA Sapmaz, FH Bıkmaz
Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve …, 2003
142003
Designing and evaluating a specific teaching intervention on chemical changes based on the notion of argumentation in science
A Gümrah, F Kabapınar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 1214-1218, 2010
132010
Öğrencilerin kimyasal bağ konusundaki kavram yanılgılarına ilişkin literatüre bir bakış I: Moleküliçi bağlar
F Kabapınar
Mili Eğitim Dergisi 176, 18-35, 2007
132007
Ortaöğretim fizik ve kimya derslerinde yaygın olarak kullanılan bilgisayar yazılımlarının dizayn açısından incelenmesi. IV
F Kabapınar, N Özdener, Ü Salan
Millî Eğitim Basımevi (IV Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000 Bildiri Kitabı …, 2000
122000
Kimya öğretmen adaylarının bilime ve sözde bilime ilişkin görüşlerinin geliştirilmesi
O Ağlarcı, F Kabapınar
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (1), 248-286, 2016
102016
Kavram karikatürlerinin etkililiğini nasıl artırabiliriz? Uygulamayı etkin kılma noktasında araştırmadan yararlanma
F Kabapınar
Eğitim ve Bilim 34 (154), 2009
102009
Fen Öğretiminde Kavram Karikatürleri: Oluşturmacı Bir Öğretim Yöntemi
F Kabapınar
Oktay ve ÖP Unutkan (Ed.) İlköğretim Çağına Genel Bir Bakış (ss. 243-264 …, 2007
102007
Secondary students’ understanding of the relationship between physical change and chemical bonding
FM KABAPINAR, A Berrin
Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 38 (1 …, 2005
102005
Matematik, fen ve teknoloji öğretimi
F Kabapınar
Anadolu Üniversitesi: Eskişehir, 2008
92008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20