Follow
Polat Darçın
Title
Cited by
Cited by
Year
Yapılarda doğal havalandırmanın sağlanmasına yönelik ilkeler
AGP DARÇIN, A BALANLI
332012
Yapı içi hava kirliliğinin giderilmesinde doğal havalandırma ilkeleri
P Darçin
YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008
242008
Yapı içi hava kirliliğinin değerlendirilmesine yönelik bir yaklaşım
P Darçın
YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
92014
11TH CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENERGY, WATER AND ENVIRONMENT SYSTEMS
P DARÇIN, GT TAYGUN, SM VURAL
62016
Geleneksel Yapıların Yaşam Döngüsü Açısından İrdelenmesi: Diyarbakır Evlerinin LEED Değerlendirmesi
G Tuna Taygun, S Vural, P Darçın, F Aykal
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 2016
62016
Yenileyici (Rejeneratif) Tasarım Kapsamında Doğal Havalandırmaya Yönelik Bir Yaklaşım
P Darçın
An Approach for Natural Ventilation in terms of Regenerative Design …, 2014
62014
An examination of building ventilation methods in terms of environment and natural ventilation
P Darçın, A Balanlı
62010
Yapı Ürünlerinden Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşiklerin Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi.
P DARÇIN, A BALANLI
Megaron 13 (4), 2018
52018
Yapı İçi Hava Kirleticilerinin Yoğunluk Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Yaklaşım
P Darçın, A Balanlı
Sigma J Eng & Nat Sci 6 (1), 55-67, 2015
52015
Çevreci yapma çevre kavramının evrimi: yenileyici (rejeneratif) tasarım yaklaşımı
P Darçın
Mimar. İst Dergisi, 2014
52014
Examination of Volatile Organic Compounds From Building Products in Terms of Building Biology//Yapı Ürünlerinden Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşiklerin Yapı Biyolojisi …
P Darçın, A Balanlı
Megaron 13 (4), 597, 2018
32018
Evaluation of Leed ‘Innovation in Design Process’ and ‘Locaion & Linkages’ Case Study: Diyarbakır Turkey
G Tuna Taygun, P Darçın, S Vural
Open House International, 2015
32015
A Conceptual Architectural Design Process For Ventilation in Built Environment
YÇHYK Bir
GARON, 25, 2020
22020
Building user in terms of indoor air pollution exposure
P Darçın, A Balanlı
22018
Effects of pollutant relations on indoor air pollution
P Darçın, A Balanlı
22018
Yapı Ürünleri ve Kakosmi
A Balanlı, P Darçın
22012
Yapılarda Doğal Havalandırma İlkeleri ve Sürdürülebilirlik
P Darçın
22010
Examining the Effects of Space on Indoor Air Pollution Exposure
P Darçın, A Balanlı
ICONARCH International Congress of Architecture and Planning, 403-412, 2020
12020
Open Source Architecture and Environmental Improvement Potentials
B Eren, P Darçın
Kent Akademisi 15 (DÜ 2. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu Özel Sayısı), 130-140, 2022
2022
A Conceptual Framework for Stages of Regenerative Built Environments
P Darçın
Architectural Sciences and Building & Construction, 59-83, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20