Meva Bayrak Karsli
Meva Bayrak Karsli
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
FATİH Projesi kapsamında kullanılan LCD panelli etkileşimli tahtaların kullanılabilirlik problemlerinin tespiti
M Bayrak, A Karaman, E Kurşun
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 2014
142014
An Investigation of the Learning Styles and the Satisfaction Levels of the Distance Education Students
M Bayrak, M Aydemir, S Karaman
Çukurova University. Faculty of Education Journal 46 (1), 231, 2017
72017
Comparison of the discussion sections of PhD dissertations in educational technology: the case of Turkey and the USA
MB Karsli, S Karabey, NE Cagiltay, Y Goktas
Scientometrics 117 (3), 1381-1403, 2018
42018
Investigation of Virtual Reality Applications as a Tool in Language Learning
M Bayrak Karsli, V Karsli
Takvim-i Vekayi 8 (1), 80-95, 2020
2020
Examination of Different Reading Strategies with Eye Tracking Measures in Paragraph Questions
MB KARSLI, T DEMİREL, E KURŞUN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (1), 92-106, 2020
2020
UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN STAJ UYGULAMA DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ: UZAKLIĞIN GETİRDİĞİ FARKLILIKLAR.
C KILIÇ, M BAYRAK, S KARAMAN
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 31 (5), 2017
2017
Öğretim üyelerinin internet üzerinden herkese açık kurs yürütme eğilimlerinin incelenmesi
M Bayrak
Yayımlanmış yükseklisans tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2015
2015
İngilizce’nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretim Teknolojileri Uygulamalarına Yönelik Tasarım İlkelerinin ve Etkinlik Örneklerinin Geliştirilmesi
MB KARSLİ, T DEMİREL, V KARSLİ, E KURŞUN, S KARAMAN
Examination of Different Reading Strategies with Eye Tracking Measures in Paragraph Questions Paragraf Sorularında Farklı Okuma Stratejilerinin Göz İzleme Metrikleriyle İncelenmesi
MB KARSLİ, T DEMİREL, E KURŞUN
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–9