Semih NARGÜL
Title
Cited by
Cited by
Year
İranlı Grupların Etnik ve Dini Farklılıklarının Türkiye'ye Yönelik Göçe Etkisi
S Nargül
KARADENİZ ZİRVESİ 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2020
2020
Suriye Krizinin Türkiye-İran İlişkilerine Etkileri
S Nargül
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 3 (12), 1010-1026, 2020
2020
Yerel Yönetimlerin Göçmenlerim Uyumu Üzerindeki Rolü: Esenler Örneği
S Nargül
2020
La participation politique et les associations dans la diaspora turque en France: Cas de Paris et Strasbourg
S Nargül
Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4