Takip et
Hakan Tahiri MUTLU
Hakan Tahiri MUTLU
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sayısal Yöntemler ABD
ibu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Highly flexible, wearable, and disposable cardiac biosensors for remote and ambulatory monitoring
SP Lee, G Ha, DE Wright, Y Ma, E Sen-Gupta, NR Haubrich, PC Branche, ...
NPJ digital medicine 1 (1), 2, 2018
1812018
Moisture wicking adhesives for skin-mounted devices
X Wang, R Ghaffari, WEI Pinghung, JHS Hong, H Mutlu, B Murphy, ...
US Patent App. 15/183,513, 2016
652016
Role of apparent diffusion coefficient values and diffusion-weighted magnetic resonance imaging in differentiation between benign and malignant thyroid nodules
H Mutlu, AK Sivrioglu, G Sonmez, M Velioglu, HO Sildiroglu, CC Basekim, ...
Clinical imaging 36 (1), 1-7, 2012
622012
Can procalcitonin predict bone infection in people with diabetes with infected foot ulcers? A pilot study
M Mutluoğlu, G Uzun, OM İpcioğlu, O Sildiroglu, Ö Özcan, V Turhan, ...
Diabetes research and clinical practice 94 (1), 53-56, 2011
572011
Investigating High School Students' Use of Extramural English: A Scale Development Study.
A Coskun, HT Mutlu
Online Submission 6 (1), 571-590, 2017
342017
A new computational approach test for one-way ANOVA under heteroscedasticity
HT Mutlu, F Gökpinar, E Gökpinar, HH Gül, G Güven
Communications in Statistics-Theory and Methods 46 (16), 8236-8256, 2017
172017
Salt, cold, and drought stress on einkorn and bread wheat during germination
N Zencirci, H Ulukan, B Ordu, D Aslan, HT Mutlu, M Örgeç
International Journal of Secondary Metabolite 6 (2), 113-128, 2019
142019
Buffered adhesive structures for wearable patches
GL Huppert, X Wang, R Ghaffari, WEI Pinghung, JHS Hong, H Mutlu, ...
US Patent App. 15/850,523, 2018
132018
English Outside the Classroom in the Age of Technology: A Concurrent Triangulation Mixed Method Study.
OF Ipek, H Mutlu
International Online Journal of Education and Teaching 9 (1), 104-122, 2022
112022
ÜLKELERİN COVİD-19 PANDEMİSİNE KARŞI MÜCADELESİNİN CRITIC TABANLI MABAC YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
M Orhan, HT Mutlu
Nicel Bilimler Dergisi 3 (2), 173-189, 2021
112021
Kargo şirketi seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik ölçek geliştirilmesi: Sivas örneği
Y Karagöz, HT Mutlu, S Sağır, M Celil
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 15 (2), 235-247, 2019
102019
Psychological resilience and life satisfaction of healthcare professionals in Turkey: The mediating role of fear of COVID
Y Karagöz, İ Durak, HT Mutlu
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 11 (62), 403-417, 2021
82021
Are tourists neophobic against offal meals?
A Akin, A Akin, HT Mutlu
International Journal of Gastronomy and Food Science 31, 100684, 2023
42023
Determination of the optimal warranty policy and period from the manufacturer’s/seller’s perspective
HT Mutlu, MS Yildiz
Communications in Statistics-Simulation and Computation 52 (8), 3612-3634, 2023
42023
Üniversite Çalışanlarının Algıladığı Örgütsel Desteğin İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Kazakistan Örneği
A Eş, HT Mutlu, B Zholdybekova, CŞ Akçakale
İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (1), 732-750, 2023
22023
Sağlık çalışanlarının ötenazi turizmine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması
A Akın, HT Mutlu, A Akın
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 10 (4), 3386-3400, 2022
22022
A Field Study on Determining the Social Media Addiction Levels of Academicians: Validity and Reliability Study
HT Mutlu, RS Nazli, S Gülşah
Konuralp Medical Journal 14 (2), 344-356, 2022
22022
ALT KÜLTÜRLER İLE HEDONİK TÜKETİM ARASINDA İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRK TOPLUMU ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Y Öcel, HT Mutlu, E Hiçyılmaz
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 21 (84), 2041-2064, 2022
22022
Materials and methods for the quantification of a fluid
GL Huppert, H Mutlu, B Murphy
US Patent App. 16/346,588, 2019
22019
Corporate sustainability performance measuring with multi criteria decision making techniques: bp case study
A Eş, HT Mutlu
Bartın Üniversitesi İİ BF Dergisi 7 (14), 427-446, 2016
22016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20