Alpaslan Hamdi  Kuzucuoglu
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Risk management in libraries, archives and museums
AH Kuzucuoglu
IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal 5 (15), 277-294, 2014
132014
Effects of hazardous pollutants on the walls of Valence Aqueduct (Istanbul) by Raman Spectroscopy, SEM-EDX and Geographical Information System
O Unsalan, AH Kuzucuoglu
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2015
52015
Beylerbeyi sarayında risk analizleri ve koruyucu tedbir önerileri
H Alpaslan
Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti., 2016
32016
Kütüphanelerde yapısal olmayan malzeme kaynaklı riskler
AH KUZUCUOGLU
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü …, 2014
32014
Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Hava Kirliliği Analizi: Vakıflar Genel Müdürlüğü Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi Depolama Alanları Örneği
AH Kuzucuoglu, M Polat
Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 1 (01), 2014
32014
İstanbul Beylerbeyi Sarayı'nda Risk Analizleri ve Koruyucu Tedbir Önerileri
AH Kuzucuoglu
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
3*2011
One pilot application of mobile Raman spectroscopy and information technologies for cultural heritage inventory studies
O Unsalan, AH Kuzucuoglu, C Cakir, E Kaygisiz
Journal of Cultural Heritage 25, 94-100, 2017
22017
MÜZE, KÜTÜPHANE VE ARŞİV BİNALARINDA AFETLERE YÖNELİK TEDBİRLER.
AH KUZUCUOĞLU
Trakya University Journal of Social Science 17 (1), 2015
22015
Stres, Performans, Verimlilik
AH Korkmaz, M., Germir, H.N., Şahbudak, E., Şen, E., Gürkan, A., Kuzucuoglu
Catı publication, 2015
2*2015
Kültürel Miras Sektöründe Risk Transferi
AH Kuzucuoglu
Akademik Bakış, 2014
22014
Tarihi Sit Alanlarında CBS Yardımıyla Yangın Risk Haritalarının Oluşturulması
AH Kuzucuoglu, B Özdemir
Yıldız Teknik Üniversitesi, 2014
22014
Risk Management Strategy For Cultural Heritage
AH Kuzucuoglu
6th International Congress "Science and Technology for the Safeguard of …, 2013
22013
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
AH Kuzucuoglu
Konya Japon Kültür Merkezi Derneği Kültür Sanat Yayınları, 2012
22012
Müzelerde İklim Ölçümleri ve Pasif Konservasyon
AH Kuzucuoglu
İBB KUDEB Restorasyon ve Konservasyon Dergisi 1 (6), 17-22, 2010
22010
NON STRUCTRAL MATERIALS RELATED FOR DISASTER RESISTANT MUSEUMS
AH KUZUCUOGLU
22008
Koruma Altındaki Binalarda Sağlık-Güvenlik Parametreleri Açısından Tehlike Etmenleri
AH Kuzucuoğlu
UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi 4 (14), 313-332, 2015
12015
Önleyici koruma kapsamında hava kirliliğinin iç ortamlardaki kültürel mirasa etkisinin araştırılmasında pasif örnekleyiciler
AH Kuzucuoğlu, M Polat
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2015
12015
Arşiv binalarında risklere yönelik koruma çalışmaları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arşivleri örneği
AH KUZUCUOGLU
Arşiv Dünyası, 6-15, 2014
12014
Müze, Kütüphane ve Arşiv Binalarında İzleme Çalışmalarinin Önleyici Konservasyon Açısından Önemi
AH Kuzucuoglu
Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlik Dergisi 1 (02), 120-138, 2014
12014
Arşiv ve Kütüphanelerdeki Risklere Yönelik Pasif Korumanın Önemi
AH Kuzucuoğlu
Türk Kütüphaneciliği 28 (3), 338-351, 2014
12014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20