Follow
Mehmet Muhammed Sarı
Mehmet Muhammed Sarı
Tarım Ekonomisi Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Competition power of Turkey’s honey export and comparison with Balkan Countries
M Terin, İ Yıldırım, A Aksoy, MM Sarı
Bulg. J. Agric. Sci 24 (1), 17-22, 2018
252018
Economic structure of beekeeping sector in Erzurum Province
A AKSOY, MM SARI, M TERİN
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (4), 434-440, 2017
172017
Bölge orijinli konvansiyonel içme sütü tüketim memnuniyeti ve ödeme istekliliği: TRA1 Bölgesi örneği. ICAFOP 3
Y Topcu, MM Sarı
International Conference, 1298-1310, 2019
72019
Seed Sector of Turkey in Terms of Sustainable Agriculture
A AKSOY, N DEMIR, HÇ KAYMAK, MM SARI
72017
Tarım İşletmelerinin Örgütlenme Durumu ve Buna Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum ili Örneği. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
MM Sarı
Yüksek Lisans Tezi, 58 sy, 2016
72016
Analysis of Factors Affecting the Status of Energy Drink Usage Status by University Students
ASUASMM Sari
Ethno Medicine 10 (3), 307-313, 2016
6*2016
Tarım İşletmelerinde Örgütlenme Durumuna Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği
MM SARI, M KÜLEKÇİ
Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech 7 (1), 319-327, 2017
52017
Reduction of the greenhouse gas emission and energy optimization for tomato production
M KÜLEKÇİ, M SARI
Fresenius Environmental Bulletin 29 (7A), 2020
22020
TÜKETİCİLERİN İÇME SÜTÜ SATIN ALMA MODELLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ
M Sarı, Y Topcu
22019
DETERMINATION OF FACTORS INFLUENCING STUDENTS'MEDICINAL PLANTS USE
A Uzundumlu, M Sarı, Z Mokhtari, N Ertek
Fresenius Environmental Bulletin 28 (7), 2019
22019
Varlık Dergisi’nde Bulgar edebiyatından çeviriler
M Sarı
Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 948-963, 2020
12020
Erzurum İli Arıcılık Sektörünün Ekonomik Yapısı
A Aksoy, MM Sarı, M Terin
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (4), 434-440, 2017
12017
Sürdürülebilir Tarım Açısından Türkiye’de Tohumculuk Sektörü
A Aksoy, N Demir, MM Sarı
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 48 (2), 133-138, 2017
2017
Bulgar edebiyatının çeviriler yoluyla Türkçeye girişi üzerine betimleyici bir inceleme: Varlık Dergisi örneği
M Sari
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
TÜKETİCİLERİN BÖLGE ORİJİNLİ ORGANİK HAM İÇME SÜTÜ MEMNUNİYETLERİ VE PİYASA PAYLARI: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ
Y Topcu, M Sarı
Sensory Quality Attributes Affecting Consumers’ Purchase Patterns toward Drinking Milk: Case of TRA1 Region
Y Topcu, M Sarı
Conventional Drinking Milk Consumption Satisfaction with the Region of Origin and Willingness to Pay: Case of TRA1 Region
Y Topcu, M Sarı
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17