Takip et
M. Kemal Değer
M. Kemal Değer
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
TURİZM ÜZERİNE TERÖRİZMİN ETKİLERİ: 1984-2001 TÜRKİYE DENEYİMİ.
ÖS Emsen, MK Değer
Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty …, 2004
782004
Erken Uyari Sistemleri Yoluyla Türkiye’deki Ekonomik Krizlerin Analizi
C Gerni, ÖS Emsen, MK Değer
Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, 39-62, 2005
742005
Beşeri sermaye, ihracat ve ekonomik büyüme: Türkiye ekonomisi üzerine nedensellik analizi
MC Genç, MK Değer, M Berber
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 5 (1), 29-41, 2010
702010
İthalata Dayalı İhracat ve Ekonomik Büyüme: 1980-2006 Türkiye Deneyimi
C Gerni, ÖS Emsen, MK Değer
II Ulusal İktisat Kongresi, 2008
652008
Geçiş ekonomilerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkileri: panel veri analizleri (1990-2002)
MK Değer, ÖS Emsen
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7 (2), 121-137, 2006
542006
Turizme ve Ihracata Dayali Büyüme: 1980-2005 Türkiye Deneyimi
MK Değer
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2), 67-86, 2006
522006
İhracatta ürün çeşitliliği ve ekonomik büyüme: Türkiye deneyimi (1980-2006)
MK DEĞER
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (2), 259-287, 2010
352010
Teknoloji yoğunluklu ürün ihracatının ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye örneği (1996: Q1-2015: Q3)
OM Telatar, MK Değer, MA DOĞANAY
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (4), 2016
312016
TÜRKİYE’DE BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİKLERİNİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZLERİ (2004-2011)
M Recepoğlu, MK Değer
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (4), 6-21, 2016
202016
TİCARİ LİBERALİZASYON VE GELİR DAĞILIMI: GECİKMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR ANALİZ
K Değer
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 61 (02), 63-87, 2006
202006
Yükselen piyasa ekonomilerinde doğrudan yabancı yatırımlar ve ihracat ilişkisi: Panel veri eşbütünleşme analizleri (1996-2014)
MK DEĞER, MA DOĞANAY
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2017
172017
Ticari ve siyasal liberalizasyon ve ekonomik büyüme ilişkileri: geçiş ekonomileri deneyimi
ÖS Emsen, MK Değer
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (2), 161-195, 2007
172007
Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Göreceli Gelişmiş ve Az Gelişmiş Geçiş Ekonomileri Deneyimleri
S Emsen, MK Değer, Ç Karaköy
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16, 1-19, 2006
162006
Geçiş ekonomileri ve Türkiye’de doğrudan yabancı sermayenin dinamikleri
ÖS Emsen, MK Değer
162005
Parasal birliğin üye ülkeler açısından fayda ve maliyetleri
MK Değer, L Öztürk
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 2 (4), 103-121, 2003
152003
The relationships between foreign direct investments and employment: Dynamic panel data causality analysis on developing countries (1991-2008)
S Yaylı, MK Değer
Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar 49 (568), 43-51, 2012
132012
Döviz kuru belirsizliği ve yurtiçi yatırımlar: Türkiye ekonomisi üzerine nedensellik testleri (1988-2007)
H Koç, MK Değer
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (3), 79-93, 2010
132010
Provincial economic growth in Turkey: Cross-section analyses
C Gerni, MK Değer, ÖS Emsen
Iktisat Isletme ve Finans 24 (282), 54-81, 2009
132009
Kentsel Ekonomik Büyümede Serbest Bölgeler: Politik veya Ekonomik Tercih mi?
L Öztürk, MK Değer, S Değer
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (1), 363-377, 2009
132009
İHRACATTA ÜLKE ÇEŞİTLİLİĞİNİN TOPLAM İHRACAT VE HASILA ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE EŞ-BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK TESTLERİ (1980-2007)
MK DEĞER, MC GENÇ
Akdeniz İİBF Dergisi 10 (20), 66-85, 2010
112010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20