M. Kemal Değer
M. Kemal Değer
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Erken Uyari Sistemleri Yoluyla Türkiye’deki Ekonomik Krizlerin Analizi
C Gerni, ÖS Emsen, MK Değer
Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, 39-62, 2005
642005
TURİZM ÜZERİNE TERÖRİZMİN ETKİLERİ: 1984-2001 TÜRKİYE DENEYİMİ.
ÖS Emsen, MK Değer
Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty …, 2004
622004
Beşeri sermaye, ihracat ve ekonomik büyüme: Türkiye ekonomisi üzerine nedensellik analizi
MC Genç, MK Değer, M Berber
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 5 (1), 29-41, 2010
562010
Ithalata Dayali Ihracat ve Ekonomik Büyüme: 1980-2006 Türkiye Deneyimi
C Gerni, ÖS Emsen, MK Deger
Dokuz Eylül Üniversitesi 2, 20-22, 2008
532008
Turizme ve Ihracata Dayali Büyüme: 1980-2005 Türkiye Deneyimi
MK Değer
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2), 67-86, 2006
462006
Geçiş ekonomilerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkileri: panel veri analizleri (1990-2002)
MK Değer, ÖS Emsen
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7 (2), 121-137, 2006
432006
İhracatta ürün çeşitliliği ve ekonomik büyüme: Türkiye deneyimi (1980-2006)
MK DEĞER
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (2), 259-287, 2010
302010
Teknoloji yoğunluklu ürün ihracatının ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye örneği (1996: Q1-2015: Q3)
OM Telatar, MK Değer, MA DOĞANAY
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (4), 2016
272016
TİCARİ LİBERALİZASYON VE GELİR DAĞILIMI: GECİKMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR ANALİZ
K Değer
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 61 (02), 63-87, 2006
202006
Ticari ve siyasal liberalizasyon ve ekonomik büyüme ilişkileri: geçiş ekonomileri deneyimi
ÖS Emsen, MK Değer
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (2), 161-195, 2007
182007
TÜRKİYE’DE BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİKLERİNİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZLERİ (2004-2011)
M RECEPOĞLU, MK Değer
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (4), 6-21, 2016
172016
Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Göreceli Gelişmiş ve Az Gelişmiş Geçiş Ekonomileri Deneyimleri
ÖS Emsen, MK Değer, Ç Karaköy
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16, 1-19, 2006
142006
The relationships between foreign direct investments and employment: Dynamic panel data causality analysis on developing countries (1991-2008)
S Yaylı, MK Değer
Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar 49 (568), 43-51, 2012
122012
Döviz kuru belirsizliği ve yurtiçi yatırımlar: Türkiye ekonomisi üzerine nedensellik testleri (1988-2007)
H Koç, MK Değer
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (3), 79-93, 2010
122010
Provincial economic growth in Turkey: Cross-section analyses
C Gerni, MK Değer, ÖS Emsen
Iktisat Isletme ve Finans 24 (282), 54-81, 2009
122009
Kentsel Ekonomik Büyümede Serbest Bölgeler: Politik veya Ekonomik Tercih mi?
L Öztürk, MK Değer, S Değer
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (1), 363-377, 2009
112009
İHRACATTA ÜLKE ÇEŞİTLİLİĞİNİN TOPLAM İHRACAT VE HASILA ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE EŞ-BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK TESTLERİ (1980-2007)
MK DEĞER, MC GENÇ
Akdeniz İİBF Dergisi 10 (20), 66-85, 2010
102010
Parasal Birliğin Üye Ülkeler Açısından Fayda ve Maliyetleri
MK Değer, L Öztürk
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 2 (4), 103-121, 2003
102003
Türkiye’de dış ticaret ve karbondioksit salınımı arasındaki ilişkilerin simetrik ve asimetrik nedensellik testleriyle analizi
MK Değer, UK Pata
Doğuş Üniversitesi, 2017
92017
Ekonomik Büyüme Üzerinde Altyapı Yatırımlarının Etkisi: Seçilmiş Ülke Grupları İçin Panel Veri Analizleri (1994-2013)
MK DEĞER
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 11 (2), 63-82, 2015
92015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20