Follow
M. Kemal Değer
M. Kemal Değer
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
TURİZM ÜZERİNE TERÖRİZMİN ETKİLERİ: 1984-2001 TÜRKİYE DENEYİMİ.
ÖS Emsen, MK Değer
Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty …, 2004
942004
Erken Uyari Sistemleri Yoluyla Türkiye’deki Ekonomik Krizlerin Analizi
C Gerni, ÖS Emsen, MK Değer
Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, 39-62, 2005
912005
Beşeri sermaye, ihracat ve ekonomik büyüme: Türkiye ekonomisi üzerine nedensellik analizi
MC Genç, MK Değer, M Berber
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 5 (1), 29-41, 2010
892010
İthalata dayalı ihracat ve ekonomik büyüme: 1980-2006 Türkiye deneyimi
C Gerni, ÖS Emsen, MK Değer
Ulusal iktisat kongresi, 20-22, 2008
762008
Turizme ve Ihracata Dayali Büyüme: 1980-2005 Türkiye Deneyimi
MK Değer
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2), 67-86, 2006
682006
Geçiş ekonomilerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkileri: panel veri analizleri (1990-2002)
MK Değer, ÖS Emsen
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7 (2), 121-137, 2006
672006
Teknoloji yoğunluklu ürün ihracatının ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye örneği (1996: Q1-2015: Q3)
OM Telatar, MK Değer, MA Doğanay
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (4), 2016
462016
İhracatta ürün çeşitliliği ve ekonomik büyüme: Türkiye deneyimi (1980-2006)
MK Değer
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (2), 259-287, 2010
412010
TİCARİ LİBERALİZASYON VE GELİR DAĞILIMI: GECİKMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR ANALİZ
K Değer
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 61 (02), 63-87, 2006
332006
Yükselen piyasa ekonomilerinde doğrudan yabancı yatırımlar ve ihracat ilişkisi: panel veri eşbütünleşme analizleri (1996-2014)
MK Değer, MA Doğanay
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2017
302017
TÜRKİYE’DE BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİKLERİNİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZLERİ (2004-2011)
M Recepoğlu, MK Değer
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (4), 6-21, 2016
272016
Kentsel Ekonomik Büyümede Serbest Bölgeler: Politik veya Ekonomik Tercih mi?
L Öztürk, MK Değer, S Değer
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (1), 363-377, 2009
242009
Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Göreceli Gelişmiş ve Az Gelişmiş Geçiş Ekonomileri Deneyimleri
S Emsen, MK Değer, Ç Karaköy
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2006
232006
DÖVİZ KURU BELİRSİZLİĞİ VE YURTİÇİ YATIRIMLAR: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE NEDENSELLİK TESTLERİ (1988-2007)
H Koç, MK Değer
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (3), 79-93, 2010
222010
Geçiş ekonomileri ve Türkiye’de doğrudan yabancı sermayenin dinamikleri
ÖS Emsen, MK Değer
222005
Parasal birliğin üye ülkeler açısından fayda ve maliyetleri
MK Değer, L Öztürk
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 2 (4), 103-121, 2003
202003
İhracatın kompozisyonu ve ekonomik büyüme: Orta gelirli ülkeler üzerine panel veri analizleri (1982-2004)
MK Değer
Ankara, İmaj Yayınevi, 2007
182007
Ticari ve siyasal liberalizasyon ve ekonomik büyüme ilişkileri: geçiş ekonomileri deneyimi
ÖS Emsen, MK Değer
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (2), 161-195, 2007
182007
Ekonomik büyüme üzerinde altyapı yatırımlarının etkisi: seçilmiş ülke grupları için panel veri analizleri (1994-2013)
MK Değer
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 11 (2), 63-82, 2015
172015
Kurumlar ve ekonomik büyüme: Panel veri analizi (2002-2018)
MA Doğanay, MK Değer
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler …, 2020
162020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20