Follow
Betül Sönmez
Betül Sönmez
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The mediating role of autonomy in the effect of pro-innovation climate and supervisor supportiveness on innovative behavior of nurses
B Sönmez, A Yıldırım
European Journal of Innovation Management, 2018
492018
The relationship of personality traits and entrepreneurship tendencies with career adaptability of nursing students
Ö İspir, E Elibol, B Sönmez
Nurse Education Today, 2019
452019
Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin yenilikçi davranışları ve yenilikçi davranışlarını etkileyen faktörlere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi: Niteliksel bir çalışma
B Sönmez, A Yıldırım
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 1 (2), 49-59, 2014
292014
Difficulties experienced by newly-graduated nurses in Turkey: A qualitative study of the first six months of employment
B Sönmez, A Yildirim
Journal of Nursing Education and Practice 6 (1), 104, 2016
272016
What are the career planning and development practices for nurses in hospitals? Is there a difference between private and public hospitals?
B Sonmez, A Yildirim
Journal of Clinical Nursing 18 (24), 3461-3471, 2009
252009
Determination of nurses' mental workloads using subjective methods
B Sönmez, Z Oğuz, L Kutlu, A Yıldırım
Journal of clinical nursing 26 (3-4), 514-523, 2017
212017
Yıldırım A
B Sönmez
Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin yenilikçi davranışları ve …, 2014
182014
İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi
FE Bacaksız, B Sönmez
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 3 (1), 112-122, 2014
172014
Hemşirelerin yenilikçi davranışları ve etkileyen faktörler: niteliksel bir çalışma
B Sönmez
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2011
162011
Turkish psychometric properties of the innovative behavior inventory and innovation support inventory: A model analysis on nurses
B Sönmez, Ö İspir, M Önal, R Emiralioğlu
Nursing forum 54 (2), 254-262, 2019
102019
The relationship between trust in first‐line nurse managers and organizational commitment
A Akgerman, B Sönmez
International nursing review 67 (2), 183-190, 2020
82020
Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Değerleri ve Kariyer Geleceği Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
B Sönmez, M Önal, G Yıldız
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 6 (1), 127-135, 2019
82019
Yenilik iklimi ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması
B Sönmez, FE Bacaksız, A Yıldırım
Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 2017
7*2017
Sağlık Kuruluşlarında Kariyer Planlama ve Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Hemşire Yöneticilerin Görüşlerinin Belirlenmesi
B Sönmez
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri …, 2007
62007
Antecedents and outcomes of nurses’ subjective career success: A path analysis
B Sönmez, D Gül, Ö İspir Demir, R Emiralioğlu, T Erkmen, A Yıldırım
Journal of Nursing Scholarship 53 (5), 604-614, 2021
52021
Socially Responsible Leadership: A study with nursing and medical students in Turkey
B Sönmez, Ö İspir, F Azizoğlu, SB Hapçıoğlu, A Yıldırım
Nurse Education in Practice 36, 144-150, 2019
52019
Otonomiyle İlişkili Davranışları Ölçen Dempster Uygulama Davranışı Olçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
B SÖNMEZ, F EŞKİN BACAKSIZ, A YILDIRIM
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 24 (2), 80-89, 2016
52016
The relationship of nursing work environment and innovation support with nurses' innovative behaviours and outputs
R Emiralioğlu, B Sönmez
Journal of Nursing Management 29 (7), 2132-2141, 2021
42021
The reliability and validity of the Turkish version of the MISSCARE Survey‐Patient
B Sönmez, Ö İspir, B Türkmen, S Duygulu, A Yıldırım
Journal of Nursing Management 28 (8), 2072-2080, 2020
42020
Turkish validation of the MISSCARE survey–Pediatric version
M Calikusu İncekar, O İspir, B Sönmez, M Selalmaz, KE Şerife
The Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, 2020
4*2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20