Follow
Prof. Dr. Şaduman Halıcı
Prof. Dr. Şaduman Halıcı
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yeni Türkiye Devleti'nin Yapılanmasında Mahmut Esat Bozkurt (1892-1943)
Ş Halıcı
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2004
242004
Yüzellilikler
Ş Halıcı
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 1998
22*1998
Milli Mücadele'de Kuşadası ve Söke
Ş Halıcı
11*2009
VAGON Lİ OLAYI: TÜRKÇE'YE YAPILAN HAKARETE BASININ VE GENÇLİĞİN TEPKİSİ
Ş HALICI
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 63-77, 2007
72007
Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Kuruluşu Sırasında Ali Fethi (Okyar) Bey ile Mahmut Esat (Bozkurt) Beyin Polemikleri
Ş HALICI
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 20 (59), 429-451, 2004
72004
Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Kuruluşu: Prof. Carl Ebert'in Raporları
Ş Halıcı
6*2014
Atatürk’e Suikast girişimi: Hacı Sami ve çetesi
Ş Halıcı
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 13 (27), 105-121, 2013
62013
II. Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’den Yunanistan’a Uzanan Dostluk Köprüsü: Kurtuluş ve Dumlupınar’ın Yardımları
Ş Halıcı
5*2015
San Remo Görüşmeleri: Vahideddin, Bir 'İttihatçı' ve Üç 'Yüzellilik'
Ş Halıcı
5*2015
İstanbul Hükümeti nin Milli Mücadeleye Karşı Yeni Bir Taktiği: Sadâkatnâmeler
Ş Halıcı
Atatürk Yolu Dergisi 10 (40), 625-642, 2007
52007
Yeni Türkiye Devleti'nin Yapılanmasında Mahmut Esat Bozkurt
Ş Halıcı
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2004
5*2004
Atatürk Devri Yazarlarının Kaleminden Altı Ok (1919-1938)
Ş Halıcı, M Burgaç
Kaynak Yayınları, 2016
42016
Ethem
Ş Halıcı
E Yayınları, 2016
42016
Birinci TBMM’de Mesleki Temsil Tartışmaları
Ş HALICI
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 15 (31), 81-106, 2015
32015
OSMANLI BASININA YANSIYAN ŞEKLİYLE 1914 MECLİS-İ MEBUSAN SEÇİMLERİNDE ERMENİLER
Ş HALICI
Tarih Dergisi, 127-180, 2015
32015
Meclis-i Mebusan’da Trablusgarp (1908-1912)
Ş HALICI
Prof. Dr. Yavuz Ercan’a Armağan, Turhan Kitabevi, Ankara, 1585-1613, 2008
32008
Damat Ferit'in Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'in Milli Mücadele ve Sürgün Yılları
Ş Halıcı
Atatürk Dergisi 8 (2), 117-159, 2019
22019
Razgrat Olayı: Bulgar Faşizmi ve Türk Milliyetçiliği
Ş Halıcı
Milliyetçilik Tipolojileri, 315-353, 2018
22018
Mahmut Esat Bozkurt Toplu Eserler II
Ş Halıcı
2*2014
İsmail Müştak Mayakon’un Atatürk’ün Sofrasında Tuttuğu Notlar
Ş HALICI
Erdem, 171-178, 2008
22008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20