Follow
FEYYAT GÖKÇE
FEYYAT GÖKÇE
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Değişme sürecinde devlet ve eğitim
F Gökçe
(No Title), 2009
2012009
Eğitimde denetimin amaç ve ilkeleri
F Gökçe
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (10), 1994
1861994
Development of the school principals' servant leadership behaviors scale and evaluation of servant leadership behaviors according to teachers' views
A Ekinci
Egitim ve Bilim 40 (179), 2015
114*2015
Assessment of teacher motivation
F Gokce
School Leadership and Management 30 (5), 487-499, 2010
1002010
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Uludağ Üniversitesi Örneği)
F Gökçe, GO Sezer
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (1), 1-23, 2012
712012
Etkili okulun bileşenleri: Bursa ili örneği
F Gökçe, PB Kahraman
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (1), 173-206, 2010
692010
İlköğretimde kaynak arayışları
Y Kavak, E Ekinci, F Gökçe
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 11 (11), 309-320, 1997
671997
Okulda değişmenin yönetimi
F Gökçe
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2), 211-226, 2004
612004
Değişimin kavramsal modelleri ve değişim sürecinde eğitim yöneticilerinin yeterlikleri
F Gökçe
Milli Eğitim 172, 237-252, 2008
432008
Sınıfta öğrenme ve öğretme sürecinin yönetimi
F Gökçe
Pegem Akademi, 2014
402014
Behaviour of Turkish elementary school principals in the change process: An analysis of the perceptions of both teachers and school principals
F Gokçe
Educational management administration & leadership 37 (2), 198-215, 2009
402009
Devlet ve eğitim
F Gökçe
Ankara: Tek Ağaç Yayınevi, 2005
372005
Öğretmen ve velilerin, öğrencilerin okulda geçirdikleri zaman, ders ve dinlenme süreleri ile tatiller ve okul dönemleri konusundaki görüşleri
F Gökçe
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12 (4), 2541-2560, 2012
312012
Bağımsız ortaokullar ile ilköğretim okulları 2. kademesinde denetim amaçlarının gerçekleşmesi ve denetim ilkelerine uyulması konusunda denetçi ve öğretmen görüşleri (Ankara ili …
F Gökçe
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994
231994
Bir değişim aracı olarak güç alanı analizi tekniği ve eğitimsel değişmenin yönetimi
F Gökçe
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 43 (43), 327-354, 2005
192005
İhtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre öğretmenlerin motivasyon düzeyleri
F Gökçe
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (2), 317-334, 2011
182011
Minority and foreign schools on the Ottoman education system
F Gökçe, N Oğuz
International Journal of Educational Research 1 (1), 42-57, 2010
182010
Lisans öğrencileri ile formasyon programına devam eden kursiyerlerin KPSS konusundaki görüşleri
F Gökçe
Hacettepe Üniversitesi, 2013
172013
Değişme sürecinde devlet ve eğitim (4. baskı)
F Gökçe
Ankara: Tek Ağaç Yayınları, 2007
172007
İlköğretimde kaynak arayışları: Bir araştırma
Y Kavak, CE Ekinci, F Gökçe
Şafak Matbaacılık, 1997
171997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20