Follow
Nilay TULUKCU YILDIZBAŞ
Nilay TULUKCU YILDIZBAŞ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çevre ve Orman Hukuku Kapsamında Sosyal Etki Değerlendirmesi
N Tulukcu
II. ULUSLARARASI HUKUK VE ADLİ BİLİMLER KONGRESİ 1 (1), 27-29., 2018
2018
Orman Alanlarının İmara Açılmasına İlişkin Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi
SA Nilay Tulukcu
II. Uluslararası Adli Bilimler ve Hukuk 1 (1), 37-38., 2018
2018
Serbest Ormancılık Faaliyetlerinin Meslek Kanunu ve Yönetmelik Açısından İncelenmesi: İstanbul İlinde Faaliyet Gösteren Serbest Ormancılık Şirketi Örneği
SA N.Tulukcu
5531 Sayılı Meslek Yetki Kanunu'nun 10. Yılı (2006-2016), 2016
2016
İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Lisans Müfredatının 5531 Sayılı Kanun'da Düzenlenen Mesleki Faaliyet Konularına İlişkin Yeterliliğinin Analizi
ODE N. Tulukcu
5531 Sayılı Meslek Yetki Kanunu'nun 10. Yılı (2006-2016), 2016
2016
Hidroelektrik Santrallerin Hukuki Açıdan İncelenmesi, İkizdere Vadisi-Rize Örneği
N Tulukcu
Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre ve Orman Hukuku Programı, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5