Follow
Engin Karahan
Title
Cited by
Cited by
Year
Integration of media design processes in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education
E Karahan, SC BİLİCİ, Ü Ayçin
Eurasian Journal of Educational Research 15 (60), 221-240, 2015
199*2015
Constructing media artifacts in a social constructivist environment to enhance students’ environmental awareness and activism
E Karahan, G Roehrig
Journal of Science Education and Technology 24, 103-118, 2015
1272015
Sınıf Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Pandemi Sürecindeki Çevrim İçi Öğrenme Deneyimlerinin İncelenmesi.
E Karahan, MA Bozan, AO Akçay
Electronic Turkish Studies 15 (4), 2020
612020
Use of web 2.0 technologies to enhance learning experiences in alternative school settings
E Karahan, G Roehrig
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology 4 …, 2016
562016
Secondary school students’ understanding of science and their socioscientific reasoning
E Karahan, G Roehrig
Research in Science Education 47, 755-782, 2017
382017
STEM eğitiminde matematik odaklı gerçek dünya problemleri ve matematiksel modelleme
E Karahan, G Bozkurt
PEGEM Yayıncılık, 2017
292017
Use of QR Codes in Science Education: Science Teachers' Opinions and Suggestions.
E KARAHAN, SC BİLİCİ
Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics …, 2017
26*2017
Fen bilimleri dersinde algodoo kullanımına yönelik öğrenci görüşleri
İ Özer, SC Bilici, E Karahan
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (1), 28-40, 2016
242016
The predictive relationship between self-efficacy levels of English teachers and language teaching methods
S Kaygısız, SS Anagun, E Karahan
Eurasian Journal of Educational Research 18 (78), 183-202, 2018
222018
Bilgi işlemsel düşünme becerileri odaklı okul sonrası kodlama sürecinde ilkokul öğrencilerinin deneyimlerinin incelenmesi
AO Akçay, E Karahan, S Türk
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi …, 2019
212019
Use of socioscientific contexts for promoting student agency in environmental science classrooms
E Karahan, G Roehrig
Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2), 425-442, 2016
20*2016
Native American Students' Understanding of Geologic Time Scale: 4th-8th Grade Ojibwe Students' Understanding of Earth's Geologic History.
Y Nam, E Karahan, G Roehrig
International Journal of Environmental and Science Education 11 (4), 485-503, 2016
20*2016
The Effects of STEM-Focused Mathematics Applications on Mathematics Attitudes and Knowledge of 11th Grade Students.
Ö CEYLAN, E KARAHAN
Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI) 11 (2), 2021
19*2021
30 years of gender inequality and implications on curriculum design in open and distance learning
S Koseoglu, T Ozturk, H Ucar, E Karahan, A Bozkurt
Journal of Interactive Media in Education 2020 (1), 1-11, 2020
182020
Eliciting students' understanding of a local socioscientific issue through the use of critical response pedagogies
E Karahan, ST Andzenge, G Roehrig
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology 5 …, 2017
162017
Designing and implementing a STEM career maturity program for prospective counselors
E Karahan, A Kara, AO Akçay
International Journal of STEM Education 8, 1-16, 2021
152021
Case studies of secondary school teachers designing socioscientific issues-based instruction and their students' socioscientific reasoning
E Karahan
University of Minnesota, 2015
152015
The effect of using technology in primary school math teaching on students’ academic achievement: A meta-analysis study
AO Akçay, E Karahan, MA Bozan
FIRE: Forum for International Research in Education 7 (2), 1-21, 2021
132021
STEM Eğitimi
E Karahan
Fen Eğitiminde Güncel Konular, 318-335, 2017
132017
Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Eğitimi
E Karahan, S Canbazoğlu Bilici
Uygulamalı etkinlerle fen eğitiminde yeni yaklaşımlar, 77-97, 2015
132015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20