Takip et
Saadet Uğurlu
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Marka iletişiminde, yeni ve sosyal medyada içerik yönetimi
S Uğurlu
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 203-227, 2016
152016
Yeni Medya'da Stratejik İletişim Yönetimi
S Uğurlu
İstanbul: Beta, 2017
92017
Sosyal Dokunun TV Programlarıyla Karşılıklı Etkileşimi
S Uğurlu
Medya Üzerine Çalışmalar, 2007
82007
SOSYAL MEDYA SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE, İÇERİK ÜRETİMİNE VE YARATTIĞI ETKİLEŞİME YÖNELİK BİR İNCELEME
S Uğurlu
Asia Minor Studies, 199-218, 2018
62018
Gelişen İletişim Araçlarıyla Modern Halkla İlişkiler: Digital PR
S Uğurlu
Günümüzde ve Gelecekte Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, 259-311, 2015
52015
Pazarlama iletişimi açısından tüketim toplumunun oluşması sürecinde halkla ilişkiler (Pr) ve alışveriş merkezleri (ampirik bir analiz)
S Uğurlu
Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2005
42005
Dijital PR ve İtibar Yönetimi Açısından Sosyal Medyada Kriz Yönetiminde Bir Vaka İncelemesi:“Üsküdar Belediyesi-Kedi Evi” Projesi
S Uğurlu
İnsan ve İnsan 5 (17), 233-248, 2018
12018
MÜŞTERİ DENEYİMİ YÖNETİMİNDE DİJİTAL İLETİŞİM İLE BİR SÜREÇ TASARIMI: GİZLİ MÜŞTERİ MODEL ÖNERİSİ
S UĞURLU
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) 8 (2 …, 2023
2023
Integrating Public Relations and Social Marketing: Reputation Management in Digital PR
S Uğurlu
Reputation Management Techniques in Public Relations, 254-279, 2018
2018
Kent Kültürünü Ve Tarihini Görselleştirmede Sosyal Medyanın Rolü:“Gaziantep Hikayeleri” Uygulamalı Örneği
ÖÜS UĞURLU, ÖGB EREN, US KARALAR
Günümüzde ve Gelecekte Stratejik Halkla İlişkiler
S UĞURLU
Beta, 0
PAZARLAMA İLETİŞİMİ AÇISINDAN TÜKETİM TOPLUMUNUN OLUŞMASI SÜRECİNDE HALKLA İLİŞKİLER (PR) VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ (AMPİRİK BİR ANALİZ)
S UĞURLU, V BATMAZ
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12