Osman Cenk KANCA
Osman Cenk KANCA
Atatürk Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr., Erzurum MYO
Doğrulanmış e-posta adresi yok
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİĞİN AMPİRİK BİR ANALİZİ.
OC Kanca
Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences 21 (2), 2012
57*2012
Türkiye'de dış borçlanma, büyüme ve enflasyon ilişkisi: VAR yaklaşımı (1980-2013)
A Yusuf, O KANCA
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 33 (3), 1-22, 2015
342015
1950-1960 Arası Türkiye'de Uygulanan Sosyo-Ekonomik Politikalar/Socıo-Economıc Polıcıes Applıed In Turkey Between The Years Of 1950-1960
O Kanca
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (19), 47-63, 2012
252012
1950-1960 Arası Türkiye'de Uygulanan Sosyo-Ekonomik Politikalar/Socıo-Economıc Polıcıes Applıed In Turkey Between The Years Of 1950-1960
O Kanca
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (19), 47-63, 2012
252012
Türkiye’de Phillips eğrisi üzerine bir uygulama
M Bayrak, OC KANCA
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 8 (3 …, 2013
232013
Türkiye’de 1970-2011 yılları arasında oluşan ekonomik ve siyasi gelişmelerin seyri
M Bayrak, OC Kanca
Akademik Bakış Dergisi 35 (0), 1-20, 2013
202013
KAMU HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ 1980-2008 (AMPİRİK BİR ÇALIŞMA)
O KANCA
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (1), 75-92, 2011
202011
Turizm gelirleri ve ekonomik büyüme: Türkiye örneği
OC Kanca
Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi 8, 1-14, 2015
192015
Türkiye’de kamu kesimi açıklarının nedenleri ve fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkileri
M Bayrak, OC Kanca
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 91-111, 2013
172013
İkiz açık hipotezi: Türkiye üzerine bir uygulama (1980-2012)
A Üzümcü, OC Kanca
İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 (1), 17-42, 2013
172013
Kamu harcamaları bileşenleri ile işsizlik arasındaki ilişki (Türkiye örneği)
O KANCA, M BAYRAK
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 1 (2), 55-74, 2015
142015
Fisher etkisi Türkiye ekonomisi için geçerli mi? Bir zaman serisi analizi: 1980-2013
OC Kanca, A Üzümcü, A Deniz
Verimlilik Dergisi 3, 1-18, 2015
112015
5018 Sayılı Kanun Üzerine Bir Değerlendirme
OC Kanca
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2), 493-505, 2017
62017
TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARININ GELİŞİMİ (DÖNEMSEL BİR ANALİZ 1980-2011)
O KANCA, M BAYRAK
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2), 9-24, 2015
52015
Kamu Harcamalarının Türkiye'de Bazı Makro Ekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi.
OC Kanca, M Bayrak
Maliye Finans Yazilari 30 (106), 2016
42016
Ekonomide Partizan Etkiler
A Yusuf, OC Kanca
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1-15, 2016
32016
2008 Yılı Küresel Ekonomi Krizinin Türkiye’nin Temel Makro Ekonomik Değişkenleri Üzerine Etkisi
M Bayrak, OC Kanca
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 50 (576), 39-54, 2013
32013
İç Borçlanma, Enflasyon ve Ekonomik Büyüme: Türkiye için Ekonometrik Bir Uygulama (1980-2014)
OC Kanca
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 54 (627), 47-58, 2017
22017
Politik Konjonktür Dalgalanmaları: Kuram ve Türkiye Örneği
OC Kanca
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 48, 557-592, 2011
22011
TÜRKİYE'DE KOALİSYON HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE BÜTÇE PERFORMANSI: AMPİRİK BİR UYGULAMA (1980-2014)
H Aksu, OC Kanca, S Başar
Kafkas Universitesi. Sosyal Bilimler Enstitu, 75-96, 2015
12015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20