Takip et
Fatma Cahide ÖZÇELİK
Fatma Cahide ÖZÇELİK
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
ahievran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Çocuk Edebiyatının Gelişimi
A Şahin, FC Özçelik
Çocuk Edebiyatı, 63-95, 2021
22021
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanal Ortamda Zorbalık Yapma ve Zorbalığa Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi
FC Özçelik, M Kale
TÜBAV Bilim Dergisi 12 (2), 30-40, 2019
12019
İlkokul 3. ve 4. Sınıf seviyesindeki hikâye kitaplarının şiddet ve korku unsurları açısından değerlendirilmesi
A ŞAHİN, A GÖNEN, FC ÖZÇELİK
Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 7 (2), 77-97, 2023
2023
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâları ile Empati ve Merhamet Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
A ŞAHİN, FC ÖZÇELİK
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (3), 787-802, 2023
2023
Kanada-Ontario'da Dil Becerilerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
FC Özçelik
Dil Becerilerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi: İlkokul Düzeyinde Ulusal …, 2022
2022
Dede Korkut Hikâyelerindeki Kök Değerlerin İncelenmesi (https://www.ahibilge.com/wp-content/uploads/2022/07/63-82.pdf)
FC Özçelik
Ahi Bilge Eğitim Dergisi (ABED) 3 (1), 63-82, 2022
2022
Hayat Bilgisi Dersi: Tanımı, Amacı, Kapsamı, Tarihçesi
A Şahin, FC Özçelik
Hayat Bilgisi Öğretiminde Alternatif Eğitim Uygulamaları 1, 1-28, 2022
2022
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Ağları Kullanım Amaçları ile Sanal Zorba/Kurban Olma Durumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
FC Özçelik
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019
2019
Öğretmen Adaylarının İstenmeyen Öğretmen Davranışları ve Sınıf Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi
FC Özçelik, M Kale
İstenmeyen Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi
M Kale, FC Özçelik
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–10