Murat Şeker
Murat Şeker
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
İstanbul'da yaşam kalitesi araştırması
M Şeker
İstanbul Ticaret Odası, 2011
662011
Dış borçlanmaya teorik bir bakış ve dış borçların ekonomik etkileri
M Şeker
Sosyoekonomi 3 (3), 2006
482006
Mutluluk ekonomisi
M Şeker
Sosyoloji Konferansları, 115-140, 2009
322009
Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım: Bireysel Emeklilik
E Korkmaz, T Akgeyik, BE Yılmaz, N Oktayer, N Susam, M Şeker
İstanbul Ticaret Odası, Yayın, 2007
302007
Yerel yönetimlerde sosyal bütçeyi izleme rehberi
M Şeker
TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı), 2011
282011
Osmanlı Devletinde Mali Bunalım ve İlk Dış Borçlanma
M Şeker
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 8 (2), 115-134, 2007
252007
Quality of life index: A case study of Istanbul
M Şeker
Ekonometri ve Istatistik Dergisi, 1-15, 2015
192015
Türkiye'de Vergi Bilinci İstanbul Araştırması
EF Altuğ, M Çak, M Şeker, Ö Bingöl
İSMMMO Yayınları, 2010
182010
En Büyük Karadelik: Sosyal Güvenlik Açıkları Ve Reform Tartışmalarının Sosyo-Ekonomik Yansımaları
T Akgeyik, BE YILMAZ, M Şeker
Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları-11, Yayın, 2007
172007
School resources, family characteristics and student performance: Evidence from secondary school entrance exam in Turkey
H Mohammadi, P Akkoyunlu, M Seker
Egitim ve Bilim 36 (159), 154, 2011
132011
Yerel Yönetimlerde Hizmetlerden Memnuniyet ve Yolsuzluklar: İstanbul Araştırması
EF Altuğ, M Çak, M Şeker, Ö Bingöl
İSMMMO Yayın, 2009
52009
Vergiye Karşı Tepkiler: Mükellef Davranışları (İstanbul Örneği)
BE Yılmaz, M Şeker
İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Yayın, 2007
52007
İller Arası Rekabet Endeksi 2013-2014
M Şeker, A Saldanlı, H Bektaş
42015
FİNANSAL GELİŞİM ENDEKSİ: TÜRKİYE'DEKİ İLLERİN FİNANSAL GELİŞİM SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLEBİLMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM.
A SALD ANLI, M Şeker
World of Accounting Science 15 (3), 2013
42013
Kamu Ekonomisi Açısından Rüşvet
M ŞEKER
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 2011
32011
Istanbul'da yasam kalitesi arastirmasi
M Seker
ITO Yayinlari, 2011
32011
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE SOSYAL PROJELERiN ETKiSÄ: ÇOK AMAÇLI TOPLUM MERKEZLERi (ÇATOM) PROJESi ÖRNEĞi
M Şeker
Sosyoloji Konferansları, 257-274, 2011
32011
Kayıt dışı ekonominin tahmini Türkiye örneği–I
M Şeker
Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 217, 2006
32006
Mahallem İstanbul
M Şeker
22017
Mutluluk Ekonomisi Kamu Ekonomisi Açısından Bir Analiz
M Şeker
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20