Oguzhan KIRDOK
Oguzhan KIRDOK
Assoc. Professor of Counseling, Phd, Cukurova University
Verified email at cu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Olumlu ve olumsuz mukemmeliyetcilik olcegi gelistirme calismasi
O Kirdok
Unpublished Master Thesis. Cukurova Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu …, 2004
51*2004
High school students' career decision-making pattern across parenting styles and parental attachment levels.
F Cenkseven-Önder, O Kirdök, E Isik
Universidad de Almería, 2010
462010
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAM DOYUMU İLE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖZ ANLAYIŞIN ARACI ETKİSİ
PB ALİBEKİROĞLU, T AKBAŞ, F BULUT ATEŞ, O KIRDÖK
Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 27 (2), 1-17, 2018
292018
High School Students' Career Decision-Making Difficulties According to Locus of Control
O Kırdök, E Harman
Universal Journal of Educational Research 6 (2), 242-248, 2018
282018
Bilişsel bilgiyi işleme yaklaşımına göre geliştirilen mesleki karar verme programının sınanması
O Kırdök
Yayınlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2010
272010
The predictive strength of career decision making difficulties on high school students’ career maturity according to their levels of locus of control / Lise öğrencilerinin …
E Harman, O Kırdök
International Journal of Human Sciences 15 (3), 1530-1540, 2018
12*2018
Ön ergenlerin olumlu-olumsuz mükemmeliyetçilik düzeylerinin anne-çocuk ilişkisini algılamaları açısından incelenmesi
FC Önder, O Kırdök
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2), 263-274, 2009
112009
The Role of Senior University Students’ Career Adaptability in Predicting Their Subjective Well-Being
O Kırdök, A Bölükbaşı
Journal of Education and Training Studies 6 (5), 47-54, 2018
102018
Dimensions of Personality and Emotional Intelligence as Predictors of High School Students' Career Decision Difficulties.
O Kirdök, O Korkmaz
Educational Research and Reviews 13 (12), 495-502, 2018
92018
Mesleki Karar Pişmanlığı Ölçeği: Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Career Desicion Regret Scale: Adaptation, Validity And Reliability Study
S ERDURCAN, O KIRDÖK
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakultesi Dergisi 13 (3), 1140 - 1150, 2017
8*2017
Investigation of Relationship between High School Students’ Career Adaptability, Subjective Well-Being and Perceived Social Support
I Sahin, O Kirdok
International Education Studies 11 (8), 127-135, 2018
72018
Dört boyutlu mesleki bağlılık ölçeği uyarlama çalışması / The adaptation study of four-dimensional occupational commitment scale
Ç Utkan, O Kırdök
International Journal of Social Sciences and Education Research 4 (2), 230-244, 2018
72018
Validity and reliability of the Turkish version of the modified Yale Preoperative Anxiety Scale
Z Hatipoğlu, O KIRDÖK, D Özcengiz
Turkish journal of medical sciences 49 (3), 730-737, 2019
52019
The mediating role of future orientation in the relationship between career adaptability and life satisfaction in high school students
A Bölükbaşı, O Kırdök
Egitim ve Bilim 44 (200), 2019
5*2019
Use of the genogram technique in counseling with Turkish families
E Işık, T Akbaş, O Kırdök, R Avcı, İ Çakır
Journal of Family Psychotherapy 23 (2), 131-137, 2012
52012
Investigating career decisions of high school students regarding to their parenting and parent attachment styles
F Cenkseven, O Kırdök, E Işık
International Congress of Counseling, Istanbul, Turkey, 2008
52008
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BAĞLILIKLARININ YORDAYICISI OLARAK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ.
O KIRDÖK, HA DOĞANÜLKÜ
Electronic Turkish Studies 13 (19), 2018
42018
Kariyer hedefi geribildirim ölçeği’nin (KHGÖ) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
O KORKMAZ, O KIRDÖK
Journal of Theoretical Educational Science 12 (2), 494-510, 2019
32019
The Mediating Role of Self-Esteem in Understanding Relationship between Teachers' Job Satisfaction and Life Satisfaction.
A Sarpkaya, O Kirdök
Acta Didactica Napocensia 12 (1), 213-223, 2019
32019
Secondary school students’ positive and negative perfectionism as a predictor of career development
O Kırdök
Educational Research and Reviews 13 (20), 696-703, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20