Takip et
Zümrüt Hatun Demirel
Zümrüt Hatun Demirel
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
aybu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The benefits, risks and effects on performance of the outsourcing: A comparative study of seasonal and permanent hotels
S Yildiz, ZH Demirel
Procedia-Social and Behavioral Sciences 109, 514-521, 2014
302014
Çalışma Hayatında Geleceğin İnsan Kaynağı: Alfa Kuşağı
ZH Demirel
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 18 (Yönetim ve Organizasyon …, 2021
252021
OTEL İŞLETMELERİNDE İŞTEN AYRILMA NİYETİNİN YORDAYICISI OLARAK İŞ GÜVENCESİ ALGISI: İŞE GÖMÜLMÜŞLÜĞÜN ARACI ROLÜ
HÖ BOZKURT, ZH DEMİREL
BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL 7 (4), 1383-1404, 2019
112019
YÖNETİCİLERİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İŞGÖREN PERFORMANSI İLE İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
ZH DEMİREL
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 381-397, 2017
92017
Kariyer planlaması, yönetimi, gelişimi ve sorunları
ZH Demirel
Bursa: Ekin Basım, 2019
82019
Duygusal emek algısının iş performansı üzerindeki etkisinde iş stresinin aracılık rolü
ZH Demirel
İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (1), 266-283, 2022
62022
Banka Çalışanlarının Kariyer Bağlılık Düzeylerinin Öznel Kariyer Başarıları Üzerindeki Etkisi
ZH DEMİREL
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 11 (3), 1332-1345, 2019
62019
Otel işletmelerindeki kadın yöneticilerin kariyer engellerinin kariyer geliştirme stratejileri üzerine etkisi
ZH Demirel, N Şahin Perçin
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (57), 545-557, 2018
62018
Dış kaynak kullanımının faydaları, riskleri ve performanslara etkisi: Şehir ve sahil otellerinde karşılaştırmalı bir araştırma
ZH Demirel
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
62013
İş Hayatında Kadınların Güçlendirilmesi ve Aile İlişkisine Etkisi
ZH DEMİREL, H BAKIRTAŞ
Alanya Akademik Bakış 6 (3), 3129-3158, 2022
42022
JOB SECURITY AS THE PREDICTOR OF TURNOVER INTENTION IN HOTEL BUSINESSES: MEDIATING ROLE OF JOB EMBEDDEDNESS
HÖ BOZKURT, Z DEMİREL
Business & Management Studies: An International Journal 7 (4), 1383, 2019
42019
Otel işletmelerinde kadın yöneticilerin kariyer engellerinin kariyer stratejileri ve örgütsel bağlılıkları üzerine etkisi
ZH Demirel, N Perçin Şahin
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017
42017
OTEL İŞLETMERİNDEKİ KADIN YÖNETİCİLERİN KARİYER ENGELLERİNİN KARİYER GELİŞTİRME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ THE IMPACT ON CAREER DEVELOPMENT STRATEGIES OF CAREER BARRIERS OF …
ZH DEMİREL, NŞ PERÇİN
The Journal of International Social Research 11 (57), 2018
3*2018
Chapter XVII Virtual Organizations and Management
ZH DEMİREL
Reviews in Administrative and Economic Science Methodology, Research and …, 2022
12022
Dijital Dönüşümün İş Gören Motivasyonu ve İstihdam Edilebilirlik Algısı Üzerindeki Etkisi
DZH DEMİREL
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 56 (4), 2944-2961, 2021
12021
Örgütsel dışlanma algısının iş gören devir hızı üzerindeki etkisinde işyeri nezaketsizliğinin aracılık rolü
ZH Demirel, S Çetinkaya
Business & Management Studies: An International Journal 11 (3), 1058-1078, 2023
2023
YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
ZH DEMİREL
Kamu ve Özel Sektör Boyutuyla İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, 111, 2023
2023
İşkoliklik
ZH Demirel
Güncel Örgütsel Davranış Yaklaşımları, 163-177, 2023
2023
The mediating role of workplace incivility in the effect of perception of organizational ostracism on employee turnover
ZH Demirel, S Çetinkaya
Business & Management Studies: An International Journal 11 (3), 1058, 2023
2023
Yemekhane Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanımı Uygulamasının Öğrenci Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi
ZH Demirel
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (1), 153-164, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20