Follow
Ayten Genc
Ayten Genc
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de ilk ve ortaöğretim okullarında yabancı dil öğretimi
A Genç
Kırgızistan-Manas Sosyal Bilimler Dergisi 10, 107-111, 2004
902004
İlk ve ortaöğretim okullarında yabancı dil ders kitabı seçimi
A Genç
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2002 (22), 74-81, 2002
762002
ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ
B Çetintaş, G Ayten
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (29), 75-84, 2005
602005
Türkiye'de geçmişten günümüze Almanca öğretimi
A Genç
Seçkin Yayıncılık, 2003
552003
Eğitim reformu sonrası Anadolu liselerinde yabancı dil öğretimi
B Çetintaş, G Ayten
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (20), 2001
442001
İlköğretimde yabancı dil
A Genç
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 1999
421999
Türkiye’de geçmişten günümüze Almanca öğretimi için yazılan ders kitaplarındaki metinlerin incelenmesi
A Genç, Ş Ünver
Eğitim ve Bilim 37 (163), 2012
252012
Yerel Almanca ders kitabı incelemesi
A Genç
Hacettepe Üniversitesi, 2010
252010
Görselliğin gücü: Almanca ders kitaplarındaki görselliğe ilişkin öğretmen görüşleri
Ş Ünver, G Ayten
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28-1), 393-404, 2013
212013
Wörterbuch Paedagogik
A Genç
Deutsch–Türkisch, Hacettepe Taş Kitabevi, Ankara, 2000
212000
Yabancı dilde okuma alışkanlığı
A Genç
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; Sayı: 11, 1995
211995
Academic Turkish for international students: Problems and suggestions
D Demir, G Ayten
Journal of Language and Linguistic Studies 15 (1), 34-47, 2019
202019
Türk iş dünyasının yabancı dil talebi
A Genç
162012
PROJE TABANLI “KARŞILAŞTIRMALI ÜLKE BİLGİSİ” DERSİ
Ş Ünver, G Ayten
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (37), 189-200, 2009
142009
AKADEMİK TÜRKÇE ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ.
D Demir, A Genç
Hacettepe University Journal of Turkish Studies/HÜTAD Hacettepe Üniversitesi …, 2018
132018
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde blog kullanımının okuma becerisine etkisi
M Türker, A Genç
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2018
132018
İlk ve ortaöğretim okullarında Almanca öğretim programları
A Genç
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; Sayı: 24, 2003
132003
Die Entwicklung der Lesekompetenz im DaF-Unterricht
A Genç
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (20), 80-91, 2001
132001
Lern Mit Uns Adlı Almanca Öğretmen Kitaplarında Ülkebilgisi
A Genç
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (1), 91-102, 2004
122004
ALMAN DILI EOITIMI ANABILIM DALLARıNDA OKUL DENEYIMI-I DERSININ UYGULANMASI
A GENÇ, C SARIÇAM, N BAKIR
122001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20