Follow
Ayten Genc
Ayten Genc
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de ilk ve ortaöğretim okullarında yabancı dil öğretimi
A Genç
Kırgızistan-Manas Sosyal Bilimler Dergisi 10, 107-111, 2004
922004
İlk ve ortaöğretim okullarında yabancı dil ders kitabı seçimi
A Genç
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2002 (22), 74-81, 2002
792002
ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ
B Çetintaş, G Ayten
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (29), 75-84, 2005
602005
Türkiye'de geçmişten günümüze Almanca öğretimi
A Genç
Seçkin Yayıncılık, 2003
502003
Eğitim reformu sonrası Anadolu liselerinde yabancı dil öğretimi
B Çetintaş, G Ayten
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (20), 2001
452001
İlköğretimde yabancı dil
A Genç
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 1999
381999
Türkiye’de geçmişten günümüze Almanca öğretimi için yazılan ders kitaplarındaki metinlerin incelenmesi
A Genç, Ş Ünver
Eğitim ve Bilim 37 (163), 2012
252012
Yerel Almanca ders kitabı incelemesi
A Genç
Hacettepe Üniversitesi, 2010
252010
Yabancı dilde okuma alışkanlığı
A Genç
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; Sayı: 11, 1995
231995
Görselliğin gücü: Almanca ders kitaplarındaki görselliğe ilişkin öğretmen görüşleri
Ş Ünver, G Ayten
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28-1), 393-404, 2013
222013
Academic Turkish for international students: Problems and suggestions
D Demir, G Ayten
Journal of Language and Linguistic Studies 15 (1), 34-47, 2019
212019
Wörterbuch Paedagogik
A Genç
Deutsch–Türkisch, Hacettepe Taş Kitabevi, Ankara, 2000
202000
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BLOG KULLANIMININ OKUMA BECERİSİNE ETKİSİ
MS Türker, G Ayten
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD), 191-213, 2018
182018
Türk iş dünyasının yabancı dil talebi
A GENÇ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (42), 2012
162012
PROJE TABANLI “KARŞILAŞTIRMALI ÜLKE BİLGİSİ” DERSİ
Ş Ünver, G Ayten
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (37), 189-200, 2009
132009
Die entwicklung der lesekompetenz im daf unterricht
A Genç
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (20), 2001
132001
AKADEMİK TÜRKÇE ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ
D DEMİR, G Ayten
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD), 91-104, 2018
122018
4+ 4+ 4 uygulaması: Yabancı dil öğretimine yönelik görüşler
A Genç
Türkiye’de yabancı dil eğitiminde eğilim ne olmalı 1, 12-13, 2012
122012
Lern Mit Uns Adlı Almanca Öğretmen Kitaplarında Ülkebilgisi
A Genç
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (1), 91-102, 2004
122004
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde bir motivasyon ve kültür aktarım aracı: Gezi-gözlem etkinlikleri
H Çelik, A Genç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi …, 2019
112019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20