Alptekin Develi
Alptekin Develi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
gop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Mobbing ve Örgütsel Sessizlik: Enerji Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
MF Çavuş, A Develi, GS Sarıoğlu
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 3 (1), 10-20, 2015
262015
İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkileri
MF Çavuş, A Develi
TISK Academy/TİSK Akademi 10 (20), 230-249, 2015
132015
Ethical Climate and Organizational Citizenship Behavior
MF Çavuş, A Develi
International Journal of Human Resource Studies 7 (1), 38-51, 2017
102017
Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
MF Çavuş, A Develi
14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 7-9 Mayıs, Aksaray/TÜRKİYE, 679-682, 2015
62015
Çalışanların İş-Yaşam Kalitesi Algısının Üretkenlik Karşıtı Davranışlar ve Performans Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
E İplik, İD Ülbeği, A Develi
3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 26-28 Ekim, Kahramanmaraş …, 2017
42017
Bilinçli Farkındalık ve Örgütsel Stres Kaynakları: Banka Çalışanları Örneği
A Develi, S Güğerçin, E İplik
Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) 3 (2), 44-51, 2017
42017
İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
A DEVELİ
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
32015
Psikolojik Personel Güçlendirmeyi Yöneticinin Güç Kaynaklarıyla Açıklamak: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma
A Develi, MF Çavuş, B Öz
İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (4), 661-680, 2018
22018
Çalışanların Yalan Söyleme Eğiliminin Bir Öncülü Olarak Örgütsel Dışlanma
H Yıldız, A Develi
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (ICEESS’18), 141-148, 2018
2*2018
A Research on Explore the Effects of Social Intelligence on Organizational Identification
MF Çavuş, NÜ Pekkan, A Develi
Third International Scientific-Business Conference Leadership & Management …, 2017
12017
Time Perspectives and Task Performance: An Investigation through PLS Path Modeling
A Develi, MF Cavus
2nd International Conference on Contemporary Issues in Business & Economics …, 2019
2019
Öncülleri ve Ardıllarıyla Örgütsel Politika
A Develi, MF Çavuş
Örgütlerde Güç ve Politika, 187-203, 2019
2019
Örgütsel Sosyalleşmeye Yeni Bir Öncül: Sosyal Zeka
MF ÇAVUŞ, NÜ PEKKAN, A DEVELİ
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 259-272, 2019
2019
When Employees Demonstrate the Task Performance? The Role of Work Ability Levels
A Develi, MF Cavus
3rd International Scientific Conference on Business and Economics (ISCBE), 86-90, 2019
2019
The Relationship between Psychological Capital and Job Embeddedness: A Theoretical Approach
A Develi, A Gokcen-Kapusuz
Management and Organization: Various Approaches, 43-52, 2019
2019
Geleceği ve Ânı Önemseyenler Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Sergiler mi?
A Develi, NÜ Pekkan, A Gökçen Kapusuz, MF Çavuş
6. Örgütsel Davranış Kongresi, 465-471, 2018
2018
Algılanan Örgütsel Adalet, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Bilinçli Farkındalığın Düzenleyici Rolü
B Yildiz, A Develi
PressAcademia Procedia 7 (1), 263-267, 2018
2018
How Collaborative Climate Affects the Psychological Empowerment? An Empirical Study
A Gokcen Kapusuz, NU Pekkan, A Develi, MF Cavus
International Conference on Contemporary Issues in Business & Economics …, 2018
2018
Kariyer Tatmini, Kişisel Gelişim Yönelimi, Görev Performansı ve Bağlamsal Performans İlişkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
NÜ Pekkan, A Gökçen Kapusuz, A Develi, MF Çavuş
26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 771-777, 2018
2018
Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde Duygusal Zekanın Rolü
A Develi, NÜ Pekkan, A Gökçen Kapusuz, MF Çavuş
Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, 125-126, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20