Follow
Merve İşcan Yapar
Merve İşcan Yapar
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of polymerization and preparation techniques on the microleakage of composite laminate veneers
N Celik, MI Yapar, N Taşpınar, N Seven
Contemporary clinical dentistry 8 (3), 400-404, 2017
242017
Farklı içeceklerde bekletilen siloran ve dimetakrilat esaslı kompozitlerin renk stabilitelerinin karşılaştırılması
Mİ Yapar, GÜL Pınar
Acta Odontologica Turcica 32 (2), 51-56, 2015
132015
Colour stability of stained composite resins after brushing with whitening toothpaste
N Celik, M Iscan Yapar
International journal of dental hygiene 19 (4), 413-420, 2021
102021
Influence of resveratrol application with pulp‐capping materials on the genetic expression levels of stem cells
N Çelik, M Işcan Yapar, A Taghizadehghalehjoughi, KA Nalcı
International endodontic journal 53 (9), 1253-1263, 2020
52020
Comparison depth of cure of bulk-fill and Flowable Composite resins
Ö Karataş, M İşcan Yapar, N Özakar İlday, Y Ziya Bayındır
Türkiye Klinikleri J Dent Sci 21 (3), 216-20, 2015
52015
Influence of laser and ozone pretreatment on the shear bond strength of fissure sealants: an in vitro comparative study
N Çelik, MI Yapar, B Karalar, M Kılıç
Journal of Advanced Oral Research 11 (2), 189-195, 2020
32020
FARKLI POLİMERİZASYON TEKNİKLERİNİN KOMPOZİT REZİNLERİN MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
Mİ YAPAR, N ÇELİK, Ö SAĞSÖZ, B KARALAR, N SEVEN, YZ BAYINDIR
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 30 (1), 26-32, 2020
32020
Farklı Kavite Dezenfektanlarının Bir Posterior Kompozitin Bağlanma Dayanımına Etkisi.
M İŞCAN YAPAR, N Çelik, N Seven
Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences 23 (2), 2017
32017
''Bulk-fill''ve Akışkan Kompozitlerin Polimerizasyon Derinliklerinin Karşılaştırılması.
Ö KARATAŞ, Mİ YAPAR, NÖ İLDAY, YZ BAYINDIR
Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences 21 (3), 2015
22015
The effect of different curing units on the degree of polymerization of different composite resins
O Karatas, MN Yilmaz, P Gul, O Sagsoz, MI Yapar
Journal of Oral Research and Review 13 (1), 31-36, 2021
12021
Effect of sodium thiosulfate on bond strength of an epoxy resin–based sealer to sodium hypochloride-and citric acid-treated dentin
ED Yıldız, H Arslan, M Özdemir, İ Uzun, E Karataş, A Özdoğan, Mİ Yapar
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 1-1, 2020
12020
Oxidative alteration in gingival fibroblast cells induced by bulk-fill and conventional flowable composites
N Celik, M İşcan Yapar, A Taghizadehghalehjoughi
12018
" Bulk-fill" ve Akiskan Kompozitlerin Polimerizasyon Derinliklerinin Karsilastirilmasi/Comparison Depth of Cure of Bulk-Fill and Flowable Composite Resins
Ö Karatas, MI Yapar, NÖ Ilday, YZ Bayindir
Turkiye Klinikleri. Dishekimligi Bilimleri Dergisi 21 (3), 216, 2015
12015
Diş Hekimliği Fakültesinde Klinik Öncesi Verilen Eğitimin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması.
İ Çubukcu, B Güleç, M İşcan Yapar
Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences 29 (3), 2023
2023
Investigation of shear bond strength of different adhesive agents to demineralized enamel with or without resin ınfiltration
R Bilgic, MI Yapar, N Celik, N Akgul
Journal of Oral Research and Review 15 (1), 14-20, 2023
2023
EFFECTS OF DESENSITIZERS ON RESIN CEMENT BONDING
E Kul, F Bayındır, Mİ Yapar, R Yeşildal
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 30 (1), 107-112, 2020
2020
HEMA İÇEREN VE HEMA İÇERMEYEN ADEZİVLERİN DENTİNE ADEZYONU
S Nacak, Mİ Yapar, NÖ İlday, N Seven
Izmir Democracy University Health Sciences Journal 1 (3), 14-24, 2018
2018
BİR SELF-ETCH ADEZİVİN FARKLI SAKLANMA KOŞULLARININ DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ
Ö Karataş, Mİ Yapar, YZ Bayındır
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 28 (1), 18-22, 2018
2018
Üst Daimi Kesici Dişlerde Talon Tüberkülü: Olgu Sunumu
AGDMİ Yapar, NÖ İlday, F Çağlayan
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 23, 2013
2013
Bulk-Fill ve Geleneksel Akıcı Kompozitlerle Uyarılan Dişeti Fibroblast Hücrelerindeki Oksidatif Değişim
N Çelik, M İşcan Yapar, A Taghizadehghalehjoughi
1994
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20