Follow
CAFER ÖZDEMİR
CAFER ÖZDEMİR
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ'nde Halk Bilimi Doçenti
Verified email at stu.omu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Dede Korkut kitabında saygı
C Özdemir
Dil ve Edebiyat Araştırmaları 16 (16), 7-29, 2017
372017
Âşıkların dilinden âşıklık geleneği
C Özdemir
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (17), 130-146, 2011
362011
HAVZA İLÇESİNİN GENEL FOLKLORİK YAPISI.
C Özdemir
Journal of International Social Research 2 (7), 2009
212009
Aşık tarzı Türk şiirinde Osmanlı toplum hayatı
C Özdemir
(No Title), 2011
202011
BİR KÜLTÜR UNSURU OLARAK ÂŞIK EDEBİYATINDA KALIP SÖZLER.
C Özdemir
Journal of International Social Research 8 (38), 2015
142015
Değerlerin Aktarımı Bağlamında Âşık Edebiyatı ve Gençlik
C Özdemir
Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 223-237, 2016
82016
Anadolu sahası Türk masallarında elma motifi
C Özdemir
Kurgan Edebiyat, 2018
72018
Bir kent imgesi olarak Bafra nokulu
C ÖZDEMİR
Erdem, 93-120, 2021
62021
BİR ŞİİR ŞERHİ: YUNUS’UN DÜNYASINDA DERVİŞ KİMLİĞİ
C Özdemir
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 10 (2), 563-577, 2021
62021
ÂŞIK EDEBİYATINDA İDEAL İNSAN TASAVVURU OLARAK" YİĞİT TİPİ".
C ÖZDEMİR
Journal of International Social Research 8 (41), 2015
62015
Dede Korkut Hikâyelerinde İdeal Türk Gençliği
C ÖZDEMİR
Gençlik ve Kültürel Mirasımız/Uluslararası Kongre 173, 182, 2014
62014
17-19. yüzyıl aşık tarzı Türk şiirinde sosyo-kültürel hayat
C Özdemir
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
42011
Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Deprem Destanları
C ÖZDEMİR
Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 230-254, 2023
32023
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNDE “LOKMA” GELENEĞİ
C Özdemir
IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu (18-20 Ekim 2018 Ankara …, 2018
32018
HAK ÂŞIĞI AMASYALI FEDÂÎ BABA VE TASAVVUF KÜLTÜRÜ
C ÖZDEMİR
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 125-148, 2017
32017
Peygamber Kıssalarının Türk Masallarına Yansımaları
C Özdemir
Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 15, 41-74, 2017
32017
HACI BEKTAŞ VELİ’NİN VELÂYETNÂME ADLI ESERİNDE YER ALAN HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARINA İŞLEVSEL BİR BAKIŞ
C Özdemir
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 197-218, 2016
32016
Havza yöresi anonim halk edebiyatı ürünleri üzerine bir araştırma
C Özdemir
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
32003
ÂŞIK EDEBİYATINDA “ATALAR SÖZÜ DESTANI” SÖYLEME GELENEĞİ
C ÖZDEMİR
Kesit Akademi Dergisi 6 (25), 225-245, 2020
22020
ÂŞIK-SAZ İLİŞKİSİNDE GELENEĞİ OKUMAK: ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ
C Özdemir
Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 43 (2 …, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20