Yasin Cebeci
Yasin Cebeci
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
TÜRKİYE’DEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINDAKİ MUHASEBE STANDARTLARI EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
G GÖKÇEN, B Ataman, Y Cebeci, H Cavlak
Öneri Dergisi 11 (44), 121-145, 2015
212015
Kurumsal raporların incelenmesi ve karşılaştırılması
H Cavlak, Y Cebeci
Journal of Research in Business 3 (1), 53-76, 2018
112018
NAKİT AKIŞ TABLOLARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
H CAVLAK, Y CEBECİ, N GÜNEŞ
2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Alanya), 2017
9*2017
Kurumsal Yönetim Algısı İle Kurumsal Yönetim Notu Arasındaki İlişkinin Analizi
B Ataman, G Gökçen, H Cavlak, Y Cebeci
Maliye Finans Yazıları 1 (107), 161-186, 2017
62017
Finansal tablolar analizi açısından Türkiye finansal raporlama standartları (TFRS) kapsamında düzenlenen finansal tablolar ile muhasebe sistemi uygulama genel tebliği’ndeki …
Y Cebeci
Marmara Üniversitesi, 2014
62014
GERÇEĞE UYGUN DEĞER HİYERARŞİSİNE İLİŞKİN BORSA İSTANBUL’DA İÇERİK ANALİZİ
Y Cebeci, G Gökçen
Journal of Research in Business 4 (2), 196-215, 2019
52019
TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA YER ALAN STOK MALİYETİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN GIDA MADDELERİ SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
G Gökçen, Y Cebeci
Maliye ve Finans Yazıları, 115-132, 2016
52016
Muhasebe Eğitimi İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Analizi (1991-2019)
H CAVLAK, Y CEBECİ, N GÜNEŞ, ÖF TAN
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 75-100, 2021
42021
ERTELENMİŞ VERGİ UNSURLARININ ANALİZİ
H CAVLAK, Y CEBECİ
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 2 (1), 48-60, 2017
42017
TÜRK TİCARET KANUNUNDA FİNANSAL RAPORLAMA
H CAVLAK, Y CEBECİ
2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Alanya), 2017
2*2017
Yasal Düzenlemeler ve Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Satış ve Geri Kiralama İşlemleri
H CAVLAK, N GÜNEŞ, Y CEBECİ
Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 1 (3), 33-51, 2017
22017
KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNE TABİ ŞİRKETLERDE BİR ANKET ÇALIŞMASI VE TÜRKİYE’DEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE KURUMSAL YÖNETİM EĞİTİMİNİN ANALİZİ
B Ataman, G Gökçen, H Cavlak, Y Cebeci
34. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 167-203, 2015
2*2015
KARŞILIKLARIN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE KULLANIMI
H Cavlak, Y Cebeci
Öneri Dergisi 13 (49), 109-128, 2018
12018
Global Climate Risk Index and Firm Performance: Evidence from Turkish Firms
H Cavlak, Y Cebeci, N Güneş, ÖF Tan
Ethics and Sustainability in Accounting and Finance, Volume III, 245-279, 2021
2021
2021 Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisi - BİST Lokantalar ve Oteller Sektörü
B Ataman Gökçen, G Gökçen, K Şimşek, Y Cebeci, N Güneş
Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin …, 2021
2021
CAN HIGH DIVIDEND YIELD SUSTAIN FIRM VALUE DURING THE COVID-19 CRASH? EVIDENCE FROM TURKISH FIRMS
ÖF TAN, H CAVLAK, Y CEBECİ, N GÜNEŞ
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 (2), 334-352, 2021
2021
Finansal Raporlamada TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardının Uygulanması Ve Borsa İstanbul’da Işlem Gören Şirketlerde Gerçeğe Uygun Değer Hiyerarşisinin Kullanımı …
Y Cebeci
PQDT-Global, 2019
2019
KARŞILIKLARIN TÜRKİYE MUHASEBE/FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE KULLANIMI
Y CEBECİ, H CAVLAK
Öneri Dergisi 13 (49), 109-128, 2018
2018
İŞLETMELER TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORLARIN YASAL DÜZENLEMELER KAPSAMINDA İNCELENMESİ
H CAVLAK, Y CEBECİ
Global İşletme Araştırmaları Kongresi (GİAK 2017, İstanbul), 2017
2017
YASAL DÜZENLEMELER VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN SATIŞ VE GERİ KİRALAMA İŞLEMLERİ
N GÜNEŞ, H CAVLAK, Y CEBECİ
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK 2017, İstanbul), 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20