Follow
muge kart
muge kart
Verified email at politics.ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Toplumsal cinsiyet rolleri ve siyasal tutumlar: Sosyal psikolojik bir değerlendirme
Ö Güldü, ME Kart
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 64 (03), 97-116, 2009
2352009
Reliability and validity of the workaholism battery (Work-BAT): Turkish form
M Ersoy-Kart
Social Behavior and Personality: an international journal 33 (6), 609-618, 2005
1532005
Unemployment worries among Turkish university students
M Ersoy-Kart, HE Erdost
Social Behavior and Personality: an international journal 36 (2), 275-288, 2008
752008
Relations among social support, burnout, and experiences of anger: an investigation among emergency nurses
M Ersoy‐Kart
Nursing Forum 44 (3), 165-174, 2009
732009
Özerk benlik yönetimi ölçeği: Uyarlama çalışması
M KART ERSOY, Ö GÜLDÜ
Ankara Üniversitesi eğitim bilimleri fakültesi dergisi 41 (2), 187-204, 2008
71*2008
Örgütsel Sinizm, Bağlamsal Performans ve Etik İdeoloji
ME Kart
Nobel, 2015
692015
Vulnerability to stress, perceived social support, and coping styles among chronic hemodialysis patients
N Ersoy-Kart, Ö Guldu
Dialysis & transplantation 34 (10), 2005
562005
Kariyer Planlama Sürecinde Kariyer Engelleri ve Kariyer Geleceği Algılarının Rolü
Ö GÜLDÜ, ME KART
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 72 (2), 377-400, 2017
512017
Araştırma Görevlilerinde İş Becerikliliği ve İşle Bütünleşme Arasındaki İlişki
B BULUÇ, M ERSOY KART
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 40 (2), 591-620, 2020
202020
Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinde Yetenek Yönetiminin Aracılık Rolünün İncelenmesi
E Dinçer, NM Kart
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 13 (4), 21-42, 2021
192021
Yetişkin bağlanma stilleri ve çalışma davranışı: Hekimlerle yapılan bir çalışma
ME Kart
Mülkiye Dergisi 28 (245), 89-123, 2002
112002
Pozitif yanılsama ve psikolojik sağlık
ME Kart
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 59 (04), 2004
92004
Counterproductive Work Behavior in Relation to Personality Type and Cognitive Distortion Level of Academics
M Pişkin, M Ersoy-Kart, İ Savci, Ö Güldü
Multidiciplinary Perspectives on Education, 357-366, 2014
82014
Çalışma yaşamında davranış ve kişilik
M Ersoy-Kart
Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2011
82011
Üniversite Kariyer Merkezlerinin Örgüt Yapısı ve Personel Profilinin İncelenmesi: Kimler Yönetiyor? Kimler Yürütüyor?
M Pişkin, M Ersoy Kart
SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 9 (2), 275-298, 2019
72019
RELIABILITY AND VALIDITY OF THE CAREER LOCUS OF CONTROL SCALE--TURKISH FORM.
I Savci, M Ersoy-Kart
Social Behavior & Personality: an international journal 39 (4), 2011
72011
Kariyer Odağı ve Kariyer Uyum Yetenekleri: Öz-Yönetim Kuramı Perspektifinden Türk Üniversite Öğrencilerinin Durumu
Ö KANTAŞ, Ö GÜLDÜ, ME KART
SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 8 (1), 215-234, 2018
5*2018
Primary Psychopathy and Counterproductive Work Behaviors: The Moderating Role of Helplessness as a Cognitive Distortion Form. ,
M Ersoy-Kart, M Arslan, M Pişkin, Ö Güldü, İ Savcı
Asian Journal of Social Sciences Humanities (AJSSH) 7 (3), 2018
42018
Dördüncü Sanayi Devriminde Üniversite-Sanayi İşbirliği: Türkiye İçin Olası Etkileri Üzerine Düşünceler
M Arslan, M Ersoy Kart, Ö Atay
Yönetim ve Çalışma Dergisi 5 (1), 12-29, 2021
22021
Kadın Akademisyenlerin Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer Tutumlarının Kişilik Açısından İncelenmesi
E TARHAN ÖVER, M ERSOY KART
İş ve İnsan Dergisi 8 (1), 73 - 90, 2021
22021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20