Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
adu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Vücut kitle indeksinin ayak taban basınç dağılımına etkisi
NA YILMAZ, F ERDEO, AM TAT, ALP Hayriye
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 (2), 33-39, 2017
32017
HASTANEDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE BAKIM VERME YÜKÜNÜN İNCELENMESİ
G Taşçıoğlu, U Beyazıt, AB Ayhan
1
Yaşlı Bireylerin Yalnızlık Düzeyleri ve Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki
S Özvurmaz
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (3), 1-8, 2018
2018
OBSTRUCTUIVE SLEEP APNEA SYNDROME: SYMPTOMS AND ASSOCIATED FACTORS IN CHILDREN
SÖ Seher Sarıkaya Karabudak, Filiz Adana, Nurdan Gezer
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (2), 61-70, 2018
2018
YOKSULLUK: ÇOCUK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN BİR DURUM
SK Prof. Dr. Rana YİĞİT, Arş. Gör. Güzide ÜĞÜCÜ
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (2), 26-41, 2018
2018
SAĞLIK PROFESYONELİ VE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLILARA YÖNELİK TUTUMLARI; SİSTEMATİK DERLEME
GH Işıl KALAYCI,Sercan ÖZBEK YAZICI, Metin ÖZKUL
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (1), 21-30, 2018
2018
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKADEMİK BAŞARI DURUMLARININ İNCELENMESİ
NAY Ayşe Merve TAT, Necati Muhammed TAT, Serdar ARSLAN
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 (3), 101-105, 2017
2017
İNTRAKRANİYAL APSE SAPTANAN KONJENİTAL KALP HASTALIKLI OLGU
İD Hatice Feray Arı, Timur Meşe, Murat Muhtar Yılmazer, Murat Arı, Hasan ...
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 (3), 106-111, 2017
2017
YÜKSEK PROTEİNLİ DİYETLERİN METABOLİZMA ÜZERİNE ETKİSİ
HD Aslıhan SOYAL
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 (2), 61-66, 2017
2017
AYDIN HALKININ SURİYELİ GÖÇMENLERE YÖNELİK BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ
HDT Selvinaz Saçan, Gülseren Cizdan
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 (1), 28-38, 2017
2017
ALFA LİPOİK ASİT VE METABOLİK ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
E Ergene
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (3), 32-38, 0
Santral Venöz Kateter Enfeksiyonlarını Önlemeye Yönelik Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları
B Kurt
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (3), 21-27, 0
Bir Fonksiyonel Besin Olan Kurt Üzümünün Sağlık Üzerine Yararları: Bir Gözden Geçirme
M Öz
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (3), 39-45, 0
Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Sıvı Kısıtlamasına Uyumları ve Hasta Aktifliği Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
C Koşar
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (3), 9-20, 0
DR. CHARLES AMBROİSE BERNARD: TÜRKİYEDE ADLİ OTOPSİNİN BAŞLANGICI
A Yusuf, İ BAHŞİ, Z TATAROĞLU, M ORHAN, M ÇETKİN
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (3), 28-31, 0
Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi
S Öğüt
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (3), 46-55, 0
ÇOCUKLARDA OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU SEMPTOMLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
SS Karabudak, F Adana, N Gezer, S Özvurmaz
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (2), 61-70, 0
TOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMALARDA ALTERNATİF BİR ORGANİZMA: Caenorhabditis elegans (C. elegans)
N Savaş, S Öğüt
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (2), 53-60, 0
İnovasyon Endekslerine Göre Türkiye'nin Durumu ve Sağlık Sektörüne Etkileri
YK YILDIZ
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (2), 42-52, 0
INVESTIGATION OF SOME HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF RATS WERE GIVEN VACCINIUM MYRTILLUS (BLUEBERRY) EXTRACT
SN Aksu, S Öğüt
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (2), 18-25, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20