Burak Özen
Title
Cited by
Cited by
Year
Borclar hukuku dersleri, özel hükümler
B Özen, C Yavuz
Verlag nicht ermittelbar, 2012
137*2012
Borçlar hukuku dersleri (özel hükümler): 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre güncellenmiş
C Yavuz, F Acar, B Özen
Beta, 2012
1372012
Kefalet sözleşmesi: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde; özellikleri, kuruluşu, geçerlilik koşulları...
B Özen
Vedat, 2012
582012
Borçlar Hukuku Dersleri
C Yavuz, F Acar, B Özen
Özel Hükümler, İstanbul, 2012
18*2012
Türk medeni hukukunda eşya üzerinde intifa hakkı
B Özen
Vedat Kitapçılık, 2008
182008
Türk Borçlar Hukuku
C Yavuz, F Acar, B Özen
Özel Hükümler, B 6, 2013
142013
Borçlar Hukuku Dersleri, Özel Hükümler, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenmiş ve Yenilenmiş 10
C Yavuz, F ACAR, B ÖZEN
Baskı, İstanbul, 2012
132012
Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yenilenmiş 7
C Yavuz, F Acar, B Özen
Baskı’dan Tıpkı 8, 2007
13*2007
Borçlar Hukuku Dersleri, Özel Hükümler, Yenilenmiş 2
C YAVUZ, F ACAR, B ÖZEN
Baskı, Beta, stanbul, Ekim, 2001
82001
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenmiş ve Yenilenmiş 9
C Yavuz, TBHÖ Hükümler
Baskıyı Hazırlayanlar: Cevdet Yavuz, Faruk Acar, Burak Özen, İstanbul, Beta, 2014
72014
Soyadının soybağı yoluyla kazanılması ve bu yolla kazanılan soyadında değişiklik yapılması
B Özen
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi; Cilt: 16 …, 2010
72010
Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. baskı
C Yavuz, B Özen, F Acar
İstanbul: Beta Yayınevi, 2007
7*2007
Kira Konusunun Devri
B Özen
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi 9 (103 …, 2013
62013
Kefalet sözleşmesi: özellikleri, kuruluşu, türleri
B Özen
Vedat, 2008
62008
Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Kadının Soyadı
B ÖZEN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk ve Kadın Sempozyumu, İstanbul, 93-104, 2016
52016
Haksız zilyedlikte iade
B Özen
Beta, 2003
52003
Kredi Açma Sözleşmeleri
B Özen
İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2017
3*2017
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Kefalet Sözleşmesi, Vedat, 2
B Özen
Bası, İstanbul, 2012
32012
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Kefilin Sorumluluğunun Kefalet Sözleşmesine Özgü sebeplerle Sona Ermesi
B ÖZEN
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Temmuz, 2, 2011
32011
Türk Medenî Kanunda Eşya Üzerinde İntifa Hakkı
B Özen
Vedat Yayıncılık, İstanbul, 2008
32008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20