Caner Çakı
Caner Çakı
İnönü Üniversitesi, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
inonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
ADOLF HİTLER’İN KORKU ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA KAMU SPOTU REKLAMLARINDA KULLANIMI
E TANYERİ MAZICI, C ÇAKI
Erciyes İletişim Dergisi 5 (3), 290-306, 2018
802018
TÜRK SİNEMASINDA NAZİZM İDEOLOJİSİ:“KIRIMLI” FİLMİ VE GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
Y Zorlu, C Çakı, M Karaca
Sosyoloji Konferanslari, 67, 2017
472017
VICHY FRANSASI'NDA İŞGAL PROPAGANDASI
C Çakı
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (1), 53-80, 2018
362018
Nazi Almanyası etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin propaganda posterleri üzerine inceleme
C Çakı
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi 11 (2), 252-272, 2018
342018
" Horst-Wessel" Propaganda Marşı Üzerinden Nazizm İdeolojisinin İnşası
DK DOĞAN, N YILMAZ
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2018
282018
İSPANYA 2000 PARTİSİ'NİN GÖÇMEN KARŞITI PROPAGANDA FAALİYETLERİ ÜZERİNE İNCELEME
MA Gazi, MO GÜLADA
Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2), 11-22, 2018
262018
Birinci Dünya Savaşı’ndaki Alman propaganda kartpostallarında kullanılan karikatürlerde Türklerin sunumunun göstergebilimsel açıdan incelenmesi
C Çakı
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 29, 73-94, 2018
252018
Mitinglerin propagandadaki rolü: Nürnberg Mitingleri'ne ait fotoğrafların göstergebilimsel analizi
C Çakı
Maltepe Üniversitesi, 2018
242018
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA SOVYET KÜLT LİDER PROPAGANDASINDA VLADİMİR LENİN VE JOSEPH STALİN'İN SUNUMU
MA Gazi, MO GÜLADA
Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 1 (2), 25-42, 2018
232018
Hitler dönemi eğitim yapısındaki otokrasinin eleştirisi: Die Welle filmi üzerine göstergebilimsel inceleme
EG Erol, N Cerrahoğlu, C Çakı
IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1234-1249, 2017
212017
Nazi Propagandasının Ulusal Seferberlikte İdealize Ettiği Alman Genç Kızları:“Das Deutsche Mädel” Dergisi Üzerine İnceleme
MO Gülada, MA Gazi, C Çakı
Erciyes İletişim Dergisi 6 (2), 1079-1100, 2019
202019
Adolf Hitler'in kült lider inşasında kullanılan propaganda posterlerinin göstergebilimsel analizi
C Çakı
Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi 3 (6), 24-38, 2018
202018
The Analysis on election music and propaganda posters of political parties in 1999 general and local elections in Turkey, 2
D Karaburun Doğan, Ş Sayan, C Çakı
Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Ed. Hasan …, 2017
172017
SİYAHİ AYRIMCILIĞA KARŞI HAZIRLANAN KAMU SPOTU REKLAMLARI
MA Gazi
International Journal of Labour Life and Social Policy 1 (2), 48-62, 2018
152018
Weimar cumhuriyeti'nde Bolşevizm'in korku çekiciliği bağlamında Alman propaganda posterlerinde kullanımı
C Çakı
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi 5 (16), 83-101, 2018
152018
THE EXAMINATION OF THE ANTI-USA PROPAGANDA POSTERS IN THE IRAN REVOLUTION ACCORDING TO CLAUDE LÉVİ-STRAUSS'BINARY OPPOSITION
M Çetin, MA Gazi
International Journal of Social Science 1 (3), 31-51, 2018
142018
“İş Kazası Diye Bir Şey Yoktur”: Kanada İş Güvenliği Reklamları Üzerine İnceleme
M Arpa, C Çakı
Çalışma İlişkileri Dergisi 9 (2), 75-87, 2018
142018
Propaganda
C Çakı
İletişim ve Propaganda, Mustafa Karaca ve Caner Çakı (ed.), Konya: Eğitim …, 2018
142018
Almanya için Alternatif Partisi’nin göçmen karşıtı propaganda faaliyetlerini 2017 Alman federal seçimleri üzerinden okumak
C Çakı, H Topbaş
Erciyes İletişim Dergisi 5 (4), 59-74, 2018
132018
İkinci Dünya Savaşı’ndaki propaganda savaşlarında çizgi filmin rolü: Nazi Almanyası ve Amerika Birleşik Devletleri üzerine inceleme
Ç Caner
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2018
132018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20