Semra Cerit Mazlum
Title
Cited by
Cited by
Year
Beyond special circumstances: climate change policy in Turkey 1992–2015
E Turhan, S Cerit Mazlum, Ü Şahin, AH Şorman, AC Gündoğan
Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 7 (3), 448-460, 2016
462016
Turkey’s foreign policy on global atmospheric commons climate change and ozone depletion
S Cerit Mazlum
Climate change and foreign policy: case studies from east to west 71, 68, 2009
172009
Sivil Toplum ve Dış Politika: Yeni Sorunlar, Yeni Aktörler
S Cerit Mazlum, E Doğan
Bağlam, 2006
14*2006
TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI: YENİ SORUNLAR VE YENİ AKTÖRLER
E Doğan, S Cerit Mazlum
Sivil toplum ve dış politika: yeni sorunlar, yeni aktörler, 11-22, 2006
10*2006
Bir Sosyal Politika Sorunu Olarak Küresel İklim Değişikliği ve Yerel Yönetim Politikaları
S Cerit Mazlum
Kamu’da Sosyal Politika, 2009
92009
The politics of sustainable development: sustainability planning in the UK and Turkey
S Cerit Mazlum
Euro-Med project, 2004
8*2004
Turkey and post-Paris climate change politics: still playing alone
S Cerit Mazlum
New Perspectives on Turkey 56, 145-152, 2017
72017
RİO+20 ARİFESİNDE ÇEVRE REJİMLERİ VE SÖYLEMLERİ
R İzci, S Cerit Mazlum
Marmara Journal Of European Studies Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, 1, 2012
5*2012
Çevrecilik ve Çevre Hareketleri
S Cerit Mazlum
Yeni Toplumsal Hareketler, (2012, 2014, 2017 eds.), 2011
5*2011
Küresel İklim Politikaları
S Cerit Mazlum
http://www.iklimin.org/egitim-modulleri/, 2019
4*2019
Uluslararası İklim Politikası: Hakkaniyet ve Sürdürülebilirlik Ekseninde Bir Değerlendirme
S Cerit Mazlum
Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü: İklim Değişikliğinin Bilimsel, Ekonomik …, 2008
4*2008
Dış Politika Sorunu Olarak Çevre: Rio’dan Johannesburg’a Türkiye’de Çevre Dış Politikası ve STK’lar
S Cerit Mazlum
Sivil Toplum ve Dış Politika: Yeni Sorunlar, Yeni Aktörler, 2006
4*2006
Uluslararası Çevre Rejimleri: Oluşturulmaları, İşleyişleri ve Özellikleri
G Orhan, Y Kaya, S Cerit Mazlum
Uluslararası Çevre Rejimleri, 2017
2*2017
Paris Anlaşmasına Doğru İklim Değişikliği Müzakereleri ve Türkiye
AC Gundoğan, S Cerit Mazlum
Alternatif, 2015
22015
Yerel Politikadan Yeryüzü Politikasına: Küresel Çevre Yönetiminde Çevre Örgütleri
S Cerit Mazlum
Sivil Toplum: Düşünce & Araştırma Dergisi 5 (20), 2007
2*2007
Süreklilik ve Değişimler Ekseninde Çevre Politikası
S Cerit Mazlum
Türkiye’de Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Uygulanan Kamu Politikaları, 2007
2*2007
İklim Değişikliği Politikası
S Cerit Mazlum
Türkiye'de Kentsel Alan ve Çevre Politikası Analizleri, 2018
2018
Uluslararası Çevre Rejimleri
G Orhan, S Cerit Mazlum, Y Kaya
2017
Çevrecilik ve Çevre Hareketleri
S Cerit Mazlum
Yeni Toplumsal Hareketler, 2012
2012
Rio+20 Dünyayı Arzuladığımız Geleceğe Ne Kadar Yaklaştırdı?
Rio+20 Günlük, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20